Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Obsługa prac geodezyjnych i kartograficznych


Osoby do kontaktu

Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych.

Kinga Woźniak

tel. (063) 26-17-853

Pokój nr 18

Krzysztof Adamkiewicz

 

Składanie zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych i kartograficznych wraz z dokumentami do weryfikacji.

Katarzyna Kazimierczak

tel. (063) 26-17-884

Pokój nr 20

 

Przekazywanie baz roboczych ( pliki .txt ) należy przesyłać na podane adresy email.

Zbigniew Sowiński

tel. (063) 26-17-881

z.sowinski@starostwokolskie.pl

Robert Kasiński

r.kasinski@starostwokolskie.pl

         

Waldemar Dębski

tel. (063) 26-17-852

w.debski@starostwokolskie.pl

 

Weryfikacja operatów technicznych

Zbigniew Antkiewicz

tel. (063) 26-17-853

Pokój nr 18

 

Informacje:

Prace geodezyjne i kartograficzne można zgłaszać osobiście, pocztą tradycyjną oraz przez adres email wydziału i osób do kontaktu. Wydanie materiałów następuje po uiszczeniu stosownej opłaty ( Kasa pokój nr 115 ).

 

Termin załatwiania spraw:

Przygotowanie materiałów do zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych może trwać do 10 dni roboczych. W przypadku błędnie wypełnionego zgłoszenia prac, termin ten liczony jest od daty naniesienia poprawek.

Weryfikacja złożonych operatów wykonywana jest niezwłocznie. Szczegółowe informacje dotyczące trybu weryfikacji uregulowane są w Art. 12b Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

 

Podstawy prawne:

Ustawa dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. z 2019r. poz.  725

 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty Dz.U.2014.917.

 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dz.U.2014.924.

 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013r. poz. 1183)

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Piątkowski - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
  data wytworzenia: 2023-04-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-03-07 13:38
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-14 10:04

Formularz zgłoszenia pracy geodezyjnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Konrad Wiśniewski - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
  data wytworzenia: 2017-03-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-03-07 13:37

Zawiadomienie o wykonaniu prac geodezyjnych i kartograficznych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Konrad Wiśniewski - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
  data wytworzenia: 2017-03-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-03-07 13:39

Wniosek o uwierzytelnienie materiałów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Konrad Wiśniewski - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
  data wytworzenia: 2017-03-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-03-07 13:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9677
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-14 10:04:37