Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Starostwo Powiatowe w Kole

Geolog Powiatowy

Małgorzata Bartosik

tel. (63) 26-17-817

gp@starostwokolskie.pl

 

 

Geolog Powiatowy - GP

Geolog Powiatowy podlega bezpośrednio Staroście i wykonuje zadania z zakresu geologii i górnictwa przez:

1) wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych, zmiana koncesji, przenoszenie koncesji na inny podmiot, cofnięcie i wygaszenie koncesji, nadzór i kontrolę w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu wydanych koncesji,

2) ustanawianie obszarów i terenów górniczych,

3) wydawanie decyzji określającej wysokość opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę, w razie stwierdzenia, że przedsiębiorca nie dokonał wpłaty opłaty w terminie albo dokonał wpłaty w wysokości innej niż należna,

4) ustalanie w drodze decyzji opłaty dodatkowej za działalność wykonywaną z rażącym naruszenie warunków określonych w koncesji lub zatwierdzonym projekcie robót geologicznych,

5) przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi,

6) przyjmowanie innych dokumentacji geologicznych,

7) zatwierdzanie projektów robót geologicznych,

8) zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznych, geologicznych i  geologiczno- inżynierskich,

9) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

10) gromadzenie i udostępnianie informacji geologicznej,

11) sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów ustawy prawo geologiczne i górnicze i wykonywaniem innych zadań przewidzianych przepisami prawa.

Metryka

  • opublikował: Malwina Morzycka
    data publikacji: 2019-08-05 10:56
  • zmodyfikował: Malwina Morzycka
    ostatnia modyfikacja: 2020-09-14 12:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8041
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-09-14 12:20:49