Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Przeniesienie pozwolenia na budowę

Wydawanie decyzji w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę

 1. Inwestor jest zobowiązany do złożenia wniosku zgodnie z obowiązującym druku PB-9
 2. Do wniosku inwestor powinien dołączyć:
  1. oświadczenie PB-5 o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  2. informację uzupełniającą do oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - drukiem B-4,  
  3. decyzję o pozwoleniu na budowę dotychczasowego inwestora,
  4. oświadczenie dotychczasowego inwestora o wyrażeniu zgody na przeniesienie pozwolenia, lub kopia tej zgody (zgoda nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę),
  5. oświadczenie nowego inwestora o przejęciu warunków wynikających z decyzji na budowę (zawarte na wniosku o wydanie decyzji w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę).
 3. Czas oczekiwania na wydanie decyzji wynosi 1 miesiąc, a w sprawach złożonych - 2 miesiące.
 4. Decyzję o przeniesieniu pozwolenia na budowę odbiera inwestor lub osoba posiadająca pełnomocnictwo inwestora po uprzednim uiszczeniu opłaty skarbowej zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Wysokość opłat:

na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:

 1. Od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby - 90 zł
 2. Opłata skarbowa nie dotyczy pozwoleń na budowę:
  1. na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
  2. na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
  3. na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków,
  4. budynków mieszkalnych,
  5. budynków szkolnych.

Informacja o trybie odwoławczym:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego (Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 16), za pośrednictwem Starosty Kolskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Na postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego (Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 16), za pośrednictwem Starosty Kolskiego, które można wnieść w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

 

Wnioski należy składać:

Nr telefonu

Pokój

Milena Tęgos

Ewa Tomaszewska

Iwona Nykiel

+48 63 26 17 859

326

Gabriela Molska

Agata Chęcińska

+48 63 26 17 860

325

Piotr Tomczyk

Paweł Sońta

+48 63 26 17 861

324

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3207
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-07-11 14:16:28