Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Osoby do kontaktu:

Bartłomiej Kończak

tel. (063) 26-17-845

b.konczak@starostwokolskie.pl

Pokój nr 11

 

Informacje:

Koordynacja dokonywana jest przez Starostę. Inwestor (projektant) przedkłada następujące dokumenty:

- dwa egzemplarze projektu usytuowania urządzeń podlegających uzgodnieniu na kartometrycznej, aktualnej i poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta mapie do celów projektowych; (Uwaga! Aktualna mapa to mapa, której treść odzwierciedla aktualny stan w terenie z uzgodnionymi dotychczas przez starostę projektami uzbrojenia terenu)

- projekt usytuowania urządzeń podlegających uzgodnieniu w formacie PDF lub JPG

- przebieg sieci/urządzeń w postaci numerycznej (bez podkładu mapowego) - plik wektorowy w formacie DXF albo plik wsadowy oprogramowania aktualnie wykorzystywanego przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (Geo Info - giv, gml), określony w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, zdefiniowanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247).

- wykaz współrzędnych geodezyjnych X, Y - plik tekstowy zawierający wykaz współrzędnych wszystkich punktów charakterystycznych projektowanych sieci
ważną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z załącznikiem graficznym określającym zasięg inwestycji;

- warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami oraz uzgodnienia projektowanych sieci i urządzeń.

- dowód wniesienia opłaty.

Sprawa podlega rejestracji, otrzymuje numer ewidencyjny i rozpatrywana jest na naradzie koordynacyjnej. Rezultat narady koordynacyjnej utrwalany jest w protokole. Na dokumentacji projektowej przewodniczący narady zamieszcza adnotację zawierającą informację, że dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Terminy załatwiania spraw:

Standardowo narady odbywają się każdego 15 i 30 dnia miesiąca. W przypadku dużej ilości wniosków terminy uzgadniane są indywidualnie.

 

UWAGA!

Po złożeniu wniosku należy przekazać w sposób elektroniczny (jeśli nie załączono płyty z plikami do wniosku):

1. Plan sytuacyjny (plik PDF i DXF (DWG))

2. Warunki techniczne (skan w PDF lub podpisany elektronicznie PDF)

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Konrad Wiśniewski - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
  data wytworzenia: 2017-03-17
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-03-17 14:10
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-15 09:08

Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowej sieci uzbrojenia terenu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Konrad Wiśniewski - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
  data wytworzenia: 2017-03-17
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-03-17 14:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3381
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-04-15 09:08