Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zadania Wydziału

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru wykonuje zadania Starosty wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Nadzór nad ich wykonaniem sprawuje Geodeta Powiatowy.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

2. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

3. zakładanie osnów szczegółowych,

4. przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości,

5. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

6. tworzenie i prowadzenie baz danych:

 • ewidencji gruntów i budynków,

 • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

 • rejestru cen i wartości nieruchomości,

 • szczegółowych osnów geodezyjnych,

 • obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000,

7. udostępnianie danych i informacji zgromadzonych w bazach danych, o których mowa ust.6 na zasadach wynikających z aktualnych przepisów prawa,

8. udostępnianie materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym na podstawie zgłoszeń prac geodezyjnych oraz zgłoszeń prac kartograficznych, a także na podstawie wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

9. wydawanie licencji do materiałów udostępnionych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

10. wydawanie zaświadczeń i informacji na podstawie operatu ewidencyjnego, w tym:

 • wypisów i wyrysów,

 • informacji o posiadaniu nieruchomości,

 • informacji o posiadaniu gospodarstwa rolnego.

11. aktualizacja baz danych na serwerze WMS przeznaczonym do udostępniania ich przez sieć Internet w ramach projektu Geoportal 2, a także zawieranie umów i przydzielanie zakresów dostępu oraz haseł,

12. współpraca z Głównym Geodetą Kraju w zakresie tworzenia i utrzymywania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, w tym zapewnianie rozwiązań technicznych umożliwiających teleinformatyczny dostęp do danych zawartych w rejestrach publicznych prowadzonych przez Starostę Kolskiego,

13. tworzenie metadanych opisujących zbiory objęte bazami danych wyszczególnionych w ust.6,

14. zabezpieczenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez wykonywanie kopii zabezpieczających baz danych, przetwarzanie materiałów analogowych do postaci cyfrowej oraz podejmowanie innych działań o charakterze przeciwpożarowym i zabezpieczającym przed nieuprawnionym dostępem,

15. planowanie środków na wykonanie prac geodezyjnych oraz prac kartograficznych w celu realizacji zadań Starosty określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne,

16. opracowanie warunków technicznych prac geodezyjnych oraz prac kartograficznych zlecanych w celu realizacji zadań Starosty wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,

17. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

 • autor informacji: Konrad Wiśniewski - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
  data wytworzenia: 2017-03-07
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-03-07 14:14
 • zmodyfikował: Władysław Zieleśkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-16 12:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2181
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-03-16 12:14

Starostwo Powiatowe w Kole

ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

NIP: 666 205 96 62

REGON: 311 620 839

Dane kontaktowe

tel. 63 26 17 836

fax 63 27 25 825

e-mail: starostwo@starostwokolskie.pl

ePUAP: /starostwo_powiatowe/SkrytkaESP lub /starostwo_powiatowe/skrytka

W formie identyfikatora URL: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/starostwo_powiatowe

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 932794
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-07-17 11:04

Stopka strony