Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – GK

1. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru wykonuje zadania Starosty wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przy pomocy Geodety Powiatowego. Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

2) zakładanie osnów szczegółowych,

3) przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości,

4) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

5) tworzenie i prowadzenie baz danych:

    a) ewidencji gruntów i budynków,

    b) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

    c) rejestru cen i wartości nieruchomości,

   d) szczegółowych osnów geodezyjnych,

   e) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000

6) udostępnianie danych i informacji zgromadzonych w bazach danych, o których mowa ust.6 na zasadach wynikających z aktualnych przepisów prawa,

7) udostępnianie materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym na podstawie zgłoszeń prac geodezyjnych oraz zgłoszeń prac kartograficznych, a także na podstawie wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

8) wydawanie licencji do materiałów udostępnionych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

9) wydawanie zaświadczeń i informacji na podstawie operatu ewidencyjnego, w tym:

   a) wypisów i wyrysów,

   b) informacji o posiadaniu nieruchomości,

   c) informacji o posiadaniu gospodarstwa rolnego.

10) aktualizacja baz danych na serwerze WMS przeznaczonym do udostępniania ich przez sieć Internet w ramach projektu Geoportal 2, a także zawieranie umów i przydzielanie zakresów dostępu oraz haseł,

11) współpraca z Głównym Geodetą Kraju w zakresie tworzenia i utrzymywania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, w tym zapewnianie rozwiązań technicznych umożliwiających teleinformatyczny dostęp do danych zawartych w rejestrach publicznych prowadzonych przez Starostę Kolskiego,

12) tworzenie metadanych opisujących zbiory objęte bazami danych wyszczególnionych w ust.5,

13) zabezpieczenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez wykonywanie kopii zabezpieczających baz danych, przetwarzanie materiałów analogowych do postaci cyfrowej oraz podejmowanie innych działań o charakterze przeciwpożarowym i zabezpieczającym przed nieuprawnionym dostępem,

14) planowanie środków na wykonanie prac geodezyjnych oraz prac kartograficznych w celu realizacji zadań Starosty określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne,

15) opracowanie warunków technicznych prac geodezyjnych oraz prac kartograficznych zlecanych
w celu realizacji zadań Starosty wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,

 

2. Realizacja projektów dotyczących wydziału, które uzyskały dofinansowanie, min. sporządzanie wniosków o płatność, wypełnienie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych oraz obowiązków wynikających z tych projektów,

 

3.Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

 

4. Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru kieruje wydziałem przy pomocy swojego zastępcy, który działa w zakresie spraw zleconych przez Naczelnika i ponosi przed nim odpowiedzialność.

Metryka

  • opublikował: Malwina Morzycka
    data publikacji: 2019-08-05 11:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3329
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-08-05 11:01

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Kole

ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

NIP: 666 205 96 62

REGON: 311 620 839

Dane kontaktowe

tel. 63 26 17 836

fax 63 27 25 825

e-mail: starostwo@starostwokolskie.pl

ePUAP: /starostwo_powiatowe/SkrytkaESP lub /starostwo_powiatowe/skrytka

W formie identyfikatora URL: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/starostwo_powiatowe

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

 

 

 Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego

 czynny

w poniedziałki od godz. 7.30 - 17.00

wtorek-  piątek   od  godz. 7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1476639
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 13:47

Stopka strony