Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem (prawo jazdy) wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, a w uzasadnionych przypadkach - starosta właściwy ze względu na miejsce czasowego pobytu.


Osoba posiadająca prawo jazdy jest obowiązana zawiadomić starostę o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.


Zmiana danych np. zmiana adresu z innego powiatu, nazwiska lub terminu ważności uprawnień


Potrzebne dokumenty do wniosku


• orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem o ile zmiana dotyczy ważności dokumentu i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych, o ile jest wymagane;
• jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
• kserokopia prawa jazdy;
• dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy 100 zł;
• dowód osobisty do wglądu


WAŻNE: dokumenty muszą być w oryginale.


Warunkiem odbioru nowego prawa jazdy jest zwrot dotychczas posiadanego przez wnioskodawcę dokumentu.


Wszelkie opłaty można uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego w Kole przy ulicy Sienkiewicza 21/23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:45, w punkcie opłat zlokalizowanym w budynku przy ulicy Sienkiewicza 27 w godzinach od 8:00 do 14:45 lub poprzez dokonanie przelewu na odpowiedni rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kole (potwierdzenie uiszczenia wpłaty należy załączyć do wniosku).

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę komunikacyjną:

45 1090 1203 0000 0001 1079 4288

 


Opłata skarbowa 17,00 zł za upoważnienie;


Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę skarbową

13 1090 1203 0000 0000 2000 5871


Urząd Miasta Koła

ul. Stary Rynek 1

62--600 Koło


Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną w tym przypadku należy wypełnić formularz, który dostępny jest na portalu PWPW po zarejestrowaniu się na stronie https://esp.pwpw.pl . Na tej stronie dostępne są również szczegółowe instrukcje dla interesanta.


Opis korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajduje się na stronie: https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help.

Informacje dotyczące możliwości odbioru prawa jazdy po złożonym wniosku można znaleźć na stronie internetowej: www.kierowca.pwpw.pl

Wniosek można wypełnić w Wydziale Komunikacji i Ruchu Drogowego w Kole lub pobrać ze strony internetowej (zakładka Wnioski do pobrania). Wniosek o wydanie prawa jazdy pobrany ze strony internetowej musi być wydrukowany dwustronnie, na jednej kartce formatu A4 w oryginalnym rozmiarze z zachowaniem ograniczników

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Świerczyńska - Z-ca naczelnika Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego
    data wytworzenia: 2022-10-20
  • opublikował: Malwina Morzycka
    data publikacji: 2022-10-20 12:45
  • zmodyfikował: Malwina Morzycka
    ostatnia modyfikacja: 2023-07-03 08:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4570
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-03 08:03:21