Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 120.53.2021 Starosty Kolskiego z dnia 22.12.2021r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwem.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-12-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-08-08 11:47

Zarządzenie nr OR.120.52.2021 Starosty Kolskiego z dnia 22.12.2021r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej w Starostwie Powiatowym w Kole za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-12-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-01-11 12:01

Zarządzenie nr OR.120.51.2021 Starosty Kolskiego z dnia 16.12.2021r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-12-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-12-19 17:28

Zarządzenie nr OR.120.50.2021 Starosty Kolskiego z dnia 16.12.2021r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-12-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-12-19 17:27

Zarządzenie nr OR.120.49.2021 Starosty Kolskiego z dnia 13.12.2021r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród dla Skarbnika Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-12-13
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-01-11 11:57

Zarządzenie nr OR.120.48.2021 Starosty Kolskiego z dnia 03.12.2021r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-12-03
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-01-11 11:56

Zarządzenie nr OR.120.47.2021 Starosty Kolskiego z dnia 02.12.2021r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Referacie ds. Obsługi Finansowej Oświaty w Wydziale Oświaty, Kultury i Promocji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-12-02
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-12-02 13:53
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-16 10:09

Zarządzenie nr OR.120.46.2021 Starosty Kolskiego z dnia 25.11.2021r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania dodatku specjalnego dla Wicestarosty Powiatu Kolskiego i Skarbnika Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-11-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-01-11 11:54

Zarządzenie Nr OR.120.45.2021 Starosty Kolskiego z dnia 25.11.2021r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w Starostwie Powiatowym w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-11-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-01-11 11:54

Zarządzenie nr OR.120.44.2021 Starosty Kolskiego z dnia 16.11.2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.120.25.2020 z dnia 27.05.2020r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-11-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-01-11 11:53

Zarządzenie nr OR.120.43.2021 Starosty Kolskiego z dnia 27.10.2021r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Referacie ds. Obsługi Finansowej Oświaty w Wydziale Oświaty, Kultury i Promocji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-10-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-11-09 14:42

Zarządzenie Nr OR.120.42.2021 Starosty Kolskiego z dnia 27.10.2021r. w sprawie postępowania przetargowego pn. „Przebudowa parkingu - placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A Starostwa Powiatowego w Kole”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-10-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-11-16 12:16

Zarządzenie nr OR.120.41.2021 Starosty Kolskiego z dnia 27 października 2021r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-10-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-11-08 13:14

Zarządzenie Nr OR.120.40.2021 Starosty Kolskiego z dnia 25.10.2021r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania i odwoływania upoważnień i pełnomocnictw przez Starostę Kolskiego oraz trybu ich rejestrowania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-11-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-11-16 12:14
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-16 12:15

Zarządzenie Nr OR.120.39.2021 Starosty Kolskiego z dnia 22.10.2021r. w sprawie postępowania przetargowego w trybie podstawowym pn. „Sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-10-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-11-16 12:13

Zarządzenie Nr OR.120.38.2021 Starosty Kolskiego z dnia 20.10.2021r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-10-20
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-10-21 11:04

Zarządzenie nr OR.120.37.2021 Starosty Kolskiego z dnia 15.10.2021r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kole na dzień 31.12.2021r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-10-15
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-01-11 11:52

Zarządzenie Nr OR.120.36.2021 Starosty Kolskiego z dnia 12.10.2021r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Wydziale Organizacyjnym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-10-12
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-10-12 09:54

Zarządzenie nr OR.120.35.2021 Starosty Kolskiego z dnia 17.09.2021r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Wydziale, Kadr, Płac i Zdrowia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-09-17
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-09-20 14:45

Zarządzenie Nr OR.120.34.2021 Starosty Kolskiego z dnia 17.09.2021r. w sprawie postępowania w ramach wolnej ręki pn. „Remont pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-09-17
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-11-16 12:12

Zarządzenie nr OR.120.33.2021 Starosty Kolskiego z dnia 16.09.2021r. w sprawie przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze Młodszego referenta w Wydziale Architektury i Budownictwa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-09-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-09-17 13:15

Zarządzenie nr OR.120.32.2021 Starosty Kolskiego z dnia 09.09.2021r. w sprawie maksymalnych miesięcznych wynagrodzeń dyrektorów/kierowników i zastępców dyrektorów/kierowników niektórych jednostek organizacyjnych Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-09-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-09-20 14:44

Zarządzenie nr OR.120.31.2021 Starosty Kolskiego z dnia 09.09.2021r. w sprawie postępowania przetargowego pn. „Przebudowa parkingu-placu i zagospodarowanie terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-09-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-10-04 14:22

Zarządzenie nr OR.120.30.2021 Starosty Kolskiego z dnia 25.08.2021r. w sprawie postępowania przetargowego pn. „Remont pokrycia dachów na budynkach ZOEW w Kole t.j. Bursy szkolnej oraz SOSW”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-08-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-10-04 14:22

Zarządzenie nr OR.120.29.2021 Starosty Kolskiego z dnia 19.07.2021r. w sprawie postępowania przetargowego pn. „Remont pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-07-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-10-04 14:21

Zarządzenie nr OR.120.28.2021 Starosty Kolskiego z dnia 19.07.2021r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora dokonującego czynności w zakresie obowiązków związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-07-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-08-11 11:59
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-11 12:01

Zarządzenie nr OR.120.27.2021 Starosty Kolskiego z dnia 01.07 .2021r. w sprawie postępowania przetargowego pn. „Remonty na budynkach szkolnych”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-07-01
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-08-11 11:58

Zarządzenie nr OR.120.26.2021 Starosty Kolskiego z dnia 15.06.2021r. urzędnicze Podinspektora w Referacie ds. Obsługi Finansowej Oświaty w Wydziale Oświaty, Kultury i Promocji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-06-15
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-08-11 11:57
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-21 08:32

Zarządzenie nr OR.120.25a.2021 Starosty Kolskiego z dnia 15.06.2021r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Wydziale Nieruchomości i Ochrony Środowiska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-06-15
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-08-11 11:54

Zarządzenie nr OR.120.25.2021 Starosty Kolskiego z dnia 14.06.2021r. w sprawie postępowania przetargowego pn. Remont pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-06-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-08-11 11:53

Zarządzenie nr OR.120.24.2021 Starosty Kolskiego z dnia 14.06.2021r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr OR.120.21.2021 Starosty Kolskiego z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-06-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-08-11 11:52

Zarządzenie nr OR.120.23.2021 Starosty Kolskiego z dnia 27.05.2021r. w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz udzielenia pierwszej pomocy w Starostwie Powiatowym w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-06-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-06-09 10:18

Zarzdzenie nr OR.120.22.2021 Starosty Kolskiego z dnia 10.05.2021r. w sprawie wprowadzenia aktualizacji przeciwpożarowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów administracyjno-biurowych zarządzanych przez Starostwo Powiatowe w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-05-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-05-17 12:19

Zarządzenie nr OR.120.21.2021 Starosty Kolskiego z dnia 22.04.2021r. w sprawie zmiany organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-04-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-04-23 16:59

Zarządzenie nr OR.120.20.2021 Starosty Kolskiego z dnia 21.04.2021r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr OR.120.13.2021 Starosty Kolskiego z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia godzin pracy w Starostwie Powiatowym w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-04-21
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-04-22 15:26

Zarządzenie Nr OR.120.19.2021 Starosty Kolskiego z dnia 12.04.2021r. w sprawie postępowania przetargowego pn. „Roboty budowlane w Zespole Szkół Technicznym w Kole w ramach dwóch zadań: zadanie nr 1: „ Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym” zadanie nr 2: „Remont sal gimnastycznych z infrastrukturą towarzyszącą”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-04-12
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-11-16 12:11

Zarządzenie nr OR.120.18.2021 Starosty Kolskiego z dnia 12.04.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania ocen okresowych pracowników Starostwa Powiatowego w Kole oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-04-15
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-04-15 09:12

Zarządzenie Nr OR.120.17.2021 Starosty Kolskiego z dnia 12.04.2021r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-04-15
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-04-15 09:11

Zarządzenie Nr OR. 120.16.2021 Starosty Kolskiego z dnia 22.03.2021r. w sprawie przyjęcia „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-03-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-03-30 08:12

Zarządzenie nr OR.120.15.2021 Starosty Kolskiego z dnia 22.03.2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.120.26.2020 Starosty Kolskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-03-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-03-30 07:57
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 07:58

Zarządzenie nr OR.120.14.2021 Starosty Kolskiego z dnia 22.03.2021r. w sprawie zmiany organizacji pracy w Starostwie Powiatowym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-03-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-03-23 11:37

Zarządzenie nr OR.120.13.2021 Starosty Kolskiego z dnia 22.03.2021r. w sprawie wprowadzenia godzin pracy w Starostwie Powiatowym w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-03-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-03-23 11:36

Zarządzenie nr OR.120.12.2021 Starosty Kolskiego z dnia 04.03.2021r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr OR.120.34.2020 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2020-2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-03-04
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-03-30 07:56

Zarządzenie nr OR.120.11.2021 Starosty Kolskiego z dnia 03.03.2021r. w sprawie powołania Komisji do określania szacunkowej wartości nieruchomości stanowiących zasób Skarbu Państwa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-03-03
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-03-30 07:55

Zarzadzenie nr OR.120.10.2021 Starosty Kolskiego z dnia 25.02.2021r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-02-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-03-30 07:54

Zarządzenie Nr OR.120.9.2021 Starosty Kolskiego z dnia 22.02.2021r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Wydziale Finansów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-02-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-23 14:59

Zarzadzenie nr OR.120.8.2021 Starosty Kolskiego z dnia 18.02.2021r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-02-18
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-03-30 07:54

Zarzadzenie nr OR.120.7.2021 Starosty Kolskiego z dnia 18.02.2021r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-02-18
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-03-30 07:53

Zarządzenie Starosty Kolskie Nr OR.120.6.2021 z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Poniatowskiego 21, w Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Blizna 55.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-01-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-16 10:42

Zarządzenie Starosty Kolskie Nr OR.120.5.2021 z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie wyznaczenia Kierownika Kancelarii Materiałów Niejawnych Starostwa Powiatowego w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-02-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-16 10:40

Zarządzenie Starosty Kolskie Nr OR.120.4.2021 z dnia 22 stycznia 2021r. w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia nr OR.120.17.2019 Starosty Kolskeigo z dnia 29 października 2019r. w sprawie ustalenia procedury określającej tryb wydawania przez Starostę Kolskiego upoważnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-01-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-16 10:39

Zarządzenie Starosty Kolskie Nr OR.120.3.2021 z dnia 22 stycznia 2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120.9/2011 Starosty Kolskiego z dnia 3 marca 2011r. w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" w Starostwie Powiatowym w Kole oraz dokonania czynności związanych z likwidacją Kancelarii Tajnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-01-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-16 10:36

Zarządzenie Starosty Kolskie Nr OR.120.2.2021 z dnia 13 stycznia 2021r. w sprawie przyjęcia Regulaminu prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej w Starostwie Powiatowym w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-01-13
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-16 10:33

Zarządzenie Starosty Kolskie Nr OR.120.1.2021 z dnia 13 stycznia 2021r. zmieniające Zarządzenie Starosty Kolskiego w sprawie instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2021-01-13
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-16 10:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10086
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-12 11:46:36