Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Uchwała Nr XLVII.344.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22.12.2021r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2022r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-12-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-12-31 11:50

Uchwała Nr XLVII.343.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22.12.2021r. w sprawie WPF powiatu kolskiego na lata 2022-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-12-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-12-31 11:49

Uchwała Nr XLVII.342.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22.12.2021r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-12-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-12-31 11:49

Uchwała Nr XLVII.341.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22.12.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF powiatu kolskiego na lata 2021-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-12-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-12-31 11:48

Uchwała Nr XLVII.340.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22.12.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2021r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-12-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-12-31 11:48

Uchwała Nr XLVII.339.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22.12.2021r. w sprawie zgody na wynajem pomieszczeń biurowych, garaży, miejsc parkingowych oraz placu manewrowego i sal dydaktycznych na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-12-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-12-31 11:47

Uchwała Nr XLVII.338.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22.12.2021r. w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-12-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-12-31 11:46

Uchwała Nr XLVII.337.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22.12.2021r. w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-12-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-12-31 11:46

Uchwała Nr XLVII.336.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22.12.2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV.321.2021 RPK z dnia 28.10.2021r. Rady Powiatu Kolskiego w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych PFRON przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2021r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-12-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-12-31 11:45

Uchwała Nr XLVII.335.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22.12.2021r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-12-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-12-31 11:44

Uchwała Nr XLVII.334.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22.12.2021r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-12-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-12-31 11:43

Uchwała Nr XLVII.333.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22.12.2021r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi płacowej i finansowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat kolski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-12-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-12-31 11:42

Uchwała Nr XLVII.332.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22.12.2021r. w sprawie planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu Kolskiego na 2022r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-12-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-12-31 11:41

Uchwała Nr XLVII.331.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22.12.2021r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2022r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-12-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-12-31 11:40

Uchwała Nr XLVII.330.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22.12.2021r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego na 2022r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-12-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-12-31 11:39

Uchwała Nr XLVI.329.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.11.2021r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-11-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-12-31 11:38

Uchwała Nr XLVI.327.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.11.2021r. w sprawie wynagrodzenia Starosty Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-11-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-12-06 12:40

Uchwała Nr XLVI.326.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.11.2021r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-11-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-12-31 11:38

Uchwała Nr XLVI.325.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.11.2021r. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-11-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-12-06 12:38

Uchwała Nr XLVI.324.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.11.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publiczne na linie komunikacyjne objęte dopłatą w 2022r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-11-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-12-06 12:35

Uchwała Nr XLVI.323.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.11.2021r. w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-11-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-01-03 13:27

Uchwała Nr XLVI.323.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.11.2021r. w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-11-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-01-03 13:26
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-03 13:27

Uchwała Nr XLV.322.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.10.2021r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kolskiego do roku 2024 z perspektywą do roku 2030 oraz prognozy oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kolskiego do roku 2024 z perspektywą do roku 2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-10-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-11-03 13:12

Uchwała Nr XLV.321.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.10.2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII.270.2021 RPK z dnia 25.03.2021r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych PFRON przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2021r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-10-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-11-03 13:06

Uchwała Nr XLV.320.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.10.2021r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-10-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-11-03 13:04

Uchwała Nr XLV.319.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.10.2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021 Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-10-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-11-03 13:03

Uchwała Nr XLV.318.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.10.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-10-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-11-03 13:01

Uchwała Nr XLV.317.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.10.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021r

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-10-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-11-03 13:00

Uchwała Nr XLIV.316.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.09.2021r. w sprawie pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi powiatowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-09-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-10-12 09:53

Uchwała Nr XLIV.315.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.09.2021r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-09-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-10-12 09:52

Uchwała Nr XLIV.314.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.09.2021r. w sprawie obciążenia przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-09-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-10-12 09:52

Uchwała Nr XLIV.313.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.09.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-09-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-10-12 09:52

Uchwała Nr XLIV.312.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.09.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-09-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-10-12 09:51

Uchwała Nr XLIV.311.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.09.2021r. w sprawie zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-09-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-10-12 09:50

Uchwała Nr XLIV.310.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.09.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-09-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-10-12 09:49

Uchwała Nr XLIV.309.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.09.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2021r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-09-30
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-10-12 09:49

Uchwała Nr XLIII.308.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.08.2021r. w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego w skład komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko ordynatora oddziału wewnętrznego I w SP ZOZ w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-08-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-09-06 10:59

Uchwała Nr XLIII.307.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.08.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu SP ZOZ w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-08-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-09-06 10:58

Uchwała Nr XLIII.306.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.08.2021r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej SP ZOZ w Kole za rok 2020.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-08-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-09-06 10:57

Uchwała Nr XLIII.305.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.08.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-08-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-09-06 10:53

Uchwała Nr XLIII.304.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.08.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2021r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-08-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-09-06 10:52

Uchwała Nr XLII.303.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 11.08.2021r. w sprawie przyjęcia od Wojeowdy Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-08-11
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-08-18 11:20

Uchwała nr XLI.302.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.06.2021r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego na 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-06-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-07-08 11:08

Uchwała nr XLI.301.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.06.2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-06-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-07-08 11:07

Uchwała nr XLI.300.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.06.2021r.w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kolskiego wotum zaufania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-06-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-07-08 11:06

Uchwała Nr XLI.299.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.06.2021r.. w sprawie pokrycia wyniku finansowego netto przez SP ZOZ w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-06-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-07-08 11:06

Uchwała Nr XLI.298.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.06.2021r, w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Kole za 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-06-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-07-08 11:05

Uchwała nr XLI.297.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.06.2021r. w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego w skład komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-06-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-07-09 10:43

Uchwała Nr XLI.296.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.06.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF Powiatu Kolskiego na lata 2021 - 2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-06-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-07-08 11:04

Uchwała Nr XLI.295.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.06.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-06-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-07-08 11:03

Uchwała Nr XL.294.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.05.2021r. w sprawie wynajęcia pomieszczeń w przyziemiu budynku sterylizatorni na świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości w SP ZOZ w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-05-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-06-30 14:44

Uchwała Nr XL.293.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.05.2021r. w sprawie zasad używania herbu i flagi Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-05-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-06-30 14:43

Uchwała Nr XL.292.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.05.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF Powiatu Kolskiego na lata 2021 2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-05-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-06-30 14:43

Uchwała Nr XL.291.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27.05.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-05-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-06-30 14:41

Uchwała Nr XXXIX.290.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29.04.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF Powiatu Kolskiego na lata 2021 2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-04-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-06-22 14:42

Uchwała Nr XXXIX.289.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29.04.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-04-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-06-22 14:42

Uchwała Nr XXXIX.288. 2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29.04.2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przedecz na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-04-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-06-22 14:41

Uchwała Nr XXXIX.287. 2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29.04.2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek Mały na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-04-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-06-22 14:40

Uchwała Nr XXXIX.286. 2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29.04.2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Olszówka na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-04-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-06-22 14:40

Uchwała Nr XXXIX.285. 2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29.04.2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kościelec na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-04-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-06-22 14:38

Uchwała Nr XXXIX.284. 2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29.04.2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Koło na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-04-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-06-22 14:38

Uchwała Nr XXXIX.283. 2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29.04.2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Koło na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-04-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-06-22 14:37

Uchwała Nr XXXIX.282. 2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29.04.2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłodawa na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-04-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-06-22 14:36

Uchwała Nr XXXIX.281. 2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29.04.2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grzegorzew na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-04-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-06-22 14:35

Uchwała Nr XXXIX.280. 2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29.04.2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbie na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-04-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-06-22 14:34

Uchwała Nr XXXIX.279. 2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29.04.2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chodów na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-04-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-06-22 14:33

Uchwała Nr XXXIX.278. 2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29.04.2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Babiak na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-04-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-06-22 14:32

Uchwała nr XXXIX.277.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29.04.2021r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kolskiego na lata 2021-2025

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-04-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-06-22 14:29

Uchwała Nr XXXIX.276.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29.04.2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej odnowy nawierzchni drogi przy drodze powiatowej nr 3216P w miejscowości Ochle

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-04-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-06-22 14:28

Uchwała Nr XXXVIII/275/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.03.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-03-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-04-02 10:57

Uchwała Nr XXXVIII/274/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.03.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2021r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-03-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-04-02 10:56

Uchwała Nr XXXVIII/273/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.03.2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021 Gminie Miejskiej Koło na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-03-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-04-02 10:55

Uchwała Nr XXXVIII/272/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.03.2021r. w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2020r.”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-04-02 10:53

Uchwała Nr XXXVIII/271/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.03.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-03-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-04-02 10:52

Uchwała nr XXXVIII.270.2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.02021r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2021r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-03-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-04-02 10:51

Uchwała Nr XXXVII/269/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.02.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-02-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-03-08 12:32

Uchwała Nr XXXVII/268/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.02.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2021r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-02-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-03-08 12:31

Uchwała Nr XXXVII/267/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.02.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-02-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-03-05 08:34

Uchwała Nr XXXVII/266/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.02.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Kolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-02-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-03-05 08:33

Uchwała Nr XXXVII/265/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.02.2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-02-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-03-05 08:32

Uchwała Nr XXX/264/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 11.02.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-02-11
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-19 13:51

Uchwała Nr XXX/263/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 11.02.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-02-11
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-19 13:42

Uchwała Nr XXX/262/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 11.02.2021r. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-02-11
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-19 13:40

Uchwała Nr XXX/261/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 11.02.2021r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-02-11
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-19 13:39

Uchwała Nr XXXV/260/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.01.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-15 12:04

Uchwała Nr XXXV/259/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.01.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-15 12:03

Uchwała Nr XXXV/258/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.01.2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek Mały

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-15 12:02
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-15 12:02

Uchwała Nr XXXV/257/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.01.2021r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Kolski na 2021r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-15 12:01

Uchwała Nr XXXV/256/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.01.2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021 Gminie Przedecz na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr, kultury wykonywanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Świątek - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2021-01-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-02-15 12:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14854
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-10 10:43:27