Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Wydział Inwestycji i Rozwoju – IR

Do podstawowych zadań Wydziału Inwestycji i Rozwoju należy:

1. W zakresie rozwoju:

1) opracowanie materiałów do sporządzenia strategii rozwoju powiatu,

2) współpraca w zakresie rozwoju z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Związkiem Powiatów Polskich, powiatami wchodzącymi w skład woj. Wielkopolskiego oraz powiatami sąsiednimi,

3) współpraca z samorządami gminnymi w zakresie rozwoju,

4) pozyskiwanie informacji o podmiotach gospodarczych działających na terenie powiatu,

5) podejmowanie działań wspierających powiatowy rozwój małej przedsiębiorczości,

6) wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu,

7) opracowanie planów rozwoju powiatu oraz prowadzenie analizy ich realizacji,

8) współpraca w zakresie rozwoju z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, służbami, inspekcjami i strażami oraz instytucjami, stowarzyszeniami i podmiotami gospodarczymi.

 

2. W zakresie inwestycji:

1) przygotowanie inwestycji i remontów realizowanych przez Powiat w oparciu o roczny plan nakładów finansowych na inwestycje przypisane do realizacji Starostwu Powiatowemu, w tym:

2) opracowanie projektów planów finansowo - rzeczowych w zakresie inwestycji i remontów,

3) przygotowywanie wniosków o przydział środków finansowych na poszczególne zadania,

4) zlecanie przygotowania dokumentacji formalno – prawnych,

5) podejmowanie decyzji odnośnie udziału w przetargach,

6) nadzór nad jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie prowadzonych przez te jednostki remontów i inwestycji,

 

3. Prowadzenie inwestycji i remontów, tj. wykonywania obowiązków inwestora w procesie realizacji inwestycji, w tym:

1) prowadzenie ewidencji inwestycji powiatowych i remontów realizowanych bezpośrednio przez jednostki organizacyjne powiatu,

2) przygotowywanie propozycji w zakresie rocznych nakładów finansowych na inwestycje i remonty oraz zakresu rzeczowego ich realizacji,

3) przygotowywanie okresowych informacji i analiz dla Starosty, Zarządu i Rady o stanie realizacji inwestycji,

4) opracowywanie informacji o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,

5) rozliczanie finansowe inwestycji i remontów oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Finansów,

6) przygotowywanie i uczestnictwo w odbiorach końcowych i gwarancyjnych inwestycji i przekazywanie obiektów inwestycyjnych do eksploatacji,

7) prowadzenie stosownej dokumentacji zadań inwestycyjno – remontowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i wewnętrznymi aktami prawnymi,

8) aprobowanie i parafowanie rachunków i faktur (sprawdzenie ich zgodności z umową) wystawionych przez wykonawców i dostawców,

9) gospodarowanie środkami materiałowymi i finansowymi na poszczególne zadania inwestycyjne i remontowe,

 

4. Gromadzenie informacji o programach i funduszach europejskich;

5. Pozyskiwanie środków finansowych spoza Powiatu i ich rozliczanie;

6. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sobczak - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
    data wytworzenia: 2019-08-01
  • opublikował: Malwina Morzycka
    data publikacji: 2019-08-05 12:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5628
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-24 12:25:35