Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Uchwała Nr XV/107/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-12-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-01-11 11:05

Uchwała Nr XV/106/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2016-2021.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-12-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-01-11 10:54

Uchwała Nr XV/105/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-12-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-01-11 10:51

Uchwała Nr XV/104/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-12-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-01-11 10:49

Uchwała Nr XV/103/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-12-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-01-11 10:45

Uchwała Nr XV/102/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/95/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-12-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-01-11 10:42

Uchwała Nr XV/101/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu Kolskiego na 2016 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-12-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-01-11 10:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-11 10:38

Uchwała Nr XV/100/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego na 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-12-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-01-11 10:34

Uchwała Nr XV/99/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2016 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-12-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-01-11 10:31

Uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-12-18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-01-11 12:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-11 12:03

Uchwała Nr XIII/97/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie odwołania od uchwały Rady Społecznej SP ZOZ w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-11-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-08 10:48

Uchwała Nr XIII/96/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-11-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-08 10:45

Uchwała Nr XIII/95/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-11-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-08 10:41

Uchwała Nr XIII/94/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-11-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-08 10:38

Uchwała Nr XIII/93/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/74/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2015 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-11-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-08 10:15

Uchwała Nr XIII/92/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-11-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-08 10:07

Uchwała Nr XIII/91/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-11-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-08 10:01

Uchwała Nr XIII/90/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-11-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-08 09:57

Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Powiatu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-11-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-08 09:54

Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Babiak w 2016 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-10-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-06 11:12

Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-10-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-06 11:08

Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kłodawa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr G 495054 Łążek - Rgielew, etap II".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-10-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-06 11:01
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-06 10:59

Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-10-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-06 10:54

Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za rok 2015.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-10-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-06 10:49

Uchwała Nr XII/83/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (I)".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-10-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-06 10:45

Uchwała Nr XII/82/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2015 Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kole na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-10-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-06 10:40

Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015-2018".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-10-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-06 10:36

Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na cel publiczny.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-10-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-06 10:28

Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-10-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-05 14:57

Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2015-2021.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-09-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-10-02 11:03

Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-09-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-10-02 10:58

Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu Pana Macieja Nuszkiewicza w roku szkolnym 2015/2016.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-09-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-10-02 10:53

Uchwała Nr X/75/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-08-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-03 10:05

Uchwała Nr X/74/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/34/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2015 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-08-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-03 09:58

Uchwała Nr X/73/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/40/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu "Młodzież Aktywna" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-08-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-03 09:51

Uchwała Nr X/72/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (I)" w ramach Osi Priorytetowej 6 Rynek Pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-08-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-03 09:45

Uchwała Nr X/71/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia części terenu będącego w posiadaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole z przeznaczeniem na płatny parking.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-08-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-03 09:37

Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-06-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-03 13:07

Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/59/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej oraz ustalenia przebiegu drogi powiatowej na terenie Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-06-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-03 13:03

Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-06-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-03 12:56

Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-06-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-03 12:53

Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-06-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-03 12:49

Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-05-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-06-03 12:40

Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie pokrycia wyniku finansowego netto przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-05-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-06-03 12:35

Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2014 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-05-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-06-03 12:31

Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-05-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-06-03 12:23

Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-05-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-06-03 12:20

Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wynajęcia pomieszczeń budynku portierni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-05-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-06-03 12:17

Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej oraz ustalenia przebiegu drogi powiatowej na terenie Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-05-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-06-03 12:12

Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S.Staszica w Kościelcu przy ul. Kościelnej 2.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-05-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-06-03 12:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-03 12:07

Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S.Staszica w Kościelcu przy ul. Kościelnej 2.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-05-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-06-02 15:04

Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S.Staszica w Kościelcu przy ul. Kościelnej 2.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-05-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-06-02 15:00

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie przy ul. Mickiewicza 4.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-05-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-06-02 14:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-02 14:55

Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie przy ul. Mickiewicza 4.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-05-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-06-02 14:33

Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla młodzieży w Zespole Szkół Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-05-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-06-02 14:21

Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla dorosłych w Zespole Szkół Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-05-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-06-02 14:17

Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-05-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-06-02 14:14

Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży w Zespole Szkół Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-05-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-06-02 14:10

Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2015 roku Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Dobrowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-05-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-06-02 14:06

Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2015 Gminie Dąbie na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Dąbiu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-05-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-06-03 12:02
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-03 12:02

Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2015 Gminie Miejskiej Koło na realizacje zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-05-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-06-02 13:49

Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-07 10:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-11 14:37

Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-07 10:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-11 14:36

Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie skargi złożonej na działalność Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kole.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-07 10:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-11 14:35

Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-07 10:23
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-11 14:32

Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2015 Gminie Kłodawa na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-07 10:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-11 14:31

Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2015 Gminie Przedecz na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-07 10:14
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-11 14:31

Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu "Młodzież Aktywna" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-05-07 10:10
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-11 14:30

Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany rocznego planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki- Przewodniczący Rady Powiatu
  data wytworzenia: 2015-03-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-14 13:01

Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2015-2021.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczacy Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-03-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-14 12:58

Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczacy Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-03-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-14 12:56
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-14 12:56

Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na cel publiczny.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-03-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-14 12:55

Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu działki będącej własnością Powiatu Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczacy Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-03-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-14 12:54

Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki- Przewodniczący Rady Powiatu
  data wytworzenia: 2015-03-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-14 12:52

Uchwała Nr V/33/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Koło prowadzenia zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości, porządku i zieleni na drogach i ulicach powiatowych na terenie miasta Koła w roku 2015.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczacy Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-02-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-06 11:59

Uchwała Nr V/32/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczacy Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-02-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-06 11:53

Uchwała Nr V/31/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie przy ul. Mickiewicza 4.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczacy Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-02-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-06 11:49

Uchwała Nr V/30/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie przy ul. Mickiewicza 4.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczacy Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-02-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-06 11:41

Uchwała Nr V/29/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie przy ul. Mickiewicza 4.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczacy Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-02-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-06 11:31

Uchwała Nr V/28/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu przy ul. Kościelnej 2.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczacy Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-02-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-06 11:25

Uchwała Nr V/27/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu przy ul. Kościelnej 2.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczacy Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-02-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-06 11:20

Uchwała Nr V/26/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniajacego dla dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu przy ul. Kościelna 2.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczacy Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-02-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-06 11:12

Uchwała Nr V/25/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży w Zespole Szkół Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczacy Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-02-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-06 10:54

Uchwała Nr V/24/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczacy Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-02-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-06 10:48

Uchwała Nr V/23/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla młodzieży w Zespole Szkół Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczacy Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-02-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-06 10:44

Uchwała Nr V/22/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla dorosłych w Zespole Szkół Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczacy Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-02-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-03-06 10:40

Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie delegacji radnej Genowefy Szurgot do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczacy Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-01-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-02-03 14:05

Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczacy Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-01-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-02-03 14:03

Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole części nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie stacji dializ.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczacy Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-01-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-02-03 14:00

Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie desygnowania delegata Powiatu Kolskiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczacy Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-01-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-02-03 13:57

Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Powiatu właściwego do dokonywania czynności związanych z wyjazdami służbowymi przewodniczącego Rady Powiatu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczacy Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-01-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-02-03 13:55

Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie rocznego planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu Kolskiego na 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczacy Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-01-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-02-03 13:52

Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego na 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczacy Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-01-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-02-03 13:49

Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie rocznego planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2015 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Tomicki - Przewodniczacy Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2015-01-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-02-03 13:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 52214
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-02-18 10:02:38