Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Wydział Finansów - FN

Prowadzi sprawy związane z opracowaniem projektu budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową Starostwa, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.

1. Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1) Opracowywanie zbiorczych materiałów do projektu budżetu powiatu,

2) Nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu,

3) Przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu w sprawach związanych z realizacją budżetu w trakcie roku,

4) Sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

5) Sporządzanie sprawozdań i analiz wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia powiatu,

6) Opracowywanie wieloletniej prognozy finansowej oraz przygotowywanie projektów uchwał Rady, Zarządu w sprawach związanych z jej zmianami,

7) Prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

8) Prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków budżetowych Starostwa,

9) Prowadzenie ewidencji pozabilansowej w zakresie realizacji zadań wynikających z odrębnych przepisów,

10) Przygotowywanie płatności wynagrodzeń, diet w formie przelewów dla pracowników Urzędu, zleceniobiorców i radnych Powiatu Kolskiego,

11) Prowadzenie ewidencji księgowej i obsługi kasowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

12) Prowadzenie rachunkowości związanej z gospodarowaniem majątkiem Skarbu Państwa,

13) Ewidencjonowanie i rozliczanie księgowe funduszy pomocowych,

14) Czuwanie nad terminowym wpływem należności budżetowych powiatu i Skarbu Państwa,

15) Sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych,

16) Prowadzenie obsługi kasowej Starostwa,

17) Sporządzanie w imieniu powiatu deklaracji podatkowej, sprawozdań i zestawień wymaganych odrębnymi przepisami, w tym na podstawie danych cząstkowych otrzymanych z jednostek podległych Powiatowi Kolskiemu,

18) Windykacja należności powiatu, Skarbu Państwa oraz innych należności, na podstawie odrębnych przepisów,

19) Współdziałanie z bankami, izbami administracji skarbowej i innymi organizacjami,

20) Opracowywanie projektu instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych, polityki rachunkowości i nadzorowanie jej przestrzegania,

21) Przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji,

22) Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości Starostwa i budżetu powiatu.

 

2. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

 

3. Naczelnik Wydziału Finansów kieruje wydziałem przy pomocy swojego zastępcy, który działa w zakresie spraw zleconych przez Naczelnika i ponosi przed nim odpowiedzialność.

 

Metryka

  • opublikował: Malwina Morzycka
    data publikacji: 2019-08-05 09:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 641
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-08-05 09:57

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Kole

ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

NIP: 666 205 96 62

REGON: 311 620 839

Dane kontaktowe

tel. 63 26 17 836

fax 63 27 25 825

e-mail: starostwo@starostwokolskie.pl

ePUAP: /starostwo_powiatowe/SkrytkaESP lub /starostwo_powiatowe/skrytka

W formie identyfikatora URL: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/starostwo_powiatowe

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

 

 

 Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego

 czynny

w poniedziałki od godz. 7.30 - 17.00

wtorek-  piątek   od  godz. 7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1527646
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-13 11:20

Stopka strony