Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Podstawy prawne działania

 • Ustawa z dnia 05.06.1998 r. o  samorządzie powiatowym - tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 07.08.1998 r. w sprawie utworzenia powiatów - Dz.U. Nr 103, poz.652
 • Ustawa z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych - tekst jednolity Dz.U. Nr15, poz. 148 ze zm.                                                                                                                          
 • Rozporządzenie Rady Ministrów  z dn. 31.05.2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu - Dz.U. Nr 62, poz.631 ze zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.08.2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalanie i zmiana nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach- Dz.U. Nr 86, poz. 994 ze zm.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 18.12.1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu - Dz.U. Nr 160, poz. 1074 ze zm.                    
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.10.2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów związków - Dz. U. Nr 131, poz. 1472
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.02.1999 r w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania - Dz.U. Nr 13, poz.114
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.02.2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty - Dz.U. Nr 34, poz. 283
 • Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 26.07.2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu - Dz.U. Nr 61, poz. 709
 • Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu - Dz.U. Nr 66, poz. 799 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27.07.1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa - art.145-147 - Dz. U. Nr 106, poz. 668 ze zm.
 • Ustawa o stanie klęski żywiołowej z dnia 18.04.2002 r. - rozdz. 2 - Dz.U. Nr 62, poz.558 ze zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 03.12.2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania- Dz.U. Nr 215, poz. 1818
 • Ustawa o stanie wyjątkowym  z dnia 21.06.2002 r. - art. 12, art. 14 - Dz.U. Nr 113, poz. 985 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29.08.2002 r. o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej - art. 14 - Dz.U. Nr 156, poz. 1301
 • Rozporządzenie z dnia 08.04.1999 r.  w sprawie określenie szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Dz.U. Nr 38, poz. 375
 • Ustawa  z dnia 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - art.32-38(a) - Dz.U. Nr 122, poz.1319 ze zm.
 • autor informacji: Edyta Grabowicz
  data wytworzenia: 2005-03-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-04 14:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1393
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-11-27 09:10

Starostwo Powiatowe w Kole

ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

NIP: 666 205 96 62

REGON: 311 620 839

Dane kontaktowe

tel. 63 26 17 836

fax 63 27 25 825

e-mail: starostwo@starostwokolskie.pl

ePUAP: /starostwo_powiatowe/SkrytkaESP lub /starostwo_powiatowe/skrytka

W formie identyfikatora URL: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/starostwo_powiatowe

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 934658
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-07-19 13:17

Stopka strony