Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr 0025.14.18.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 06 lutego 2019 r. w sprawie cofnięcia zgody na dodatkowe zatrudnienie przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

 • autor informacji: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego, Sylwester Chęciński - Wicestarosta
  data wytworzenia: 2019-02-06
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-02-12 10:39

Uchwała nr 0025.14.17.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 06 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019

 • autor informacji: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-02-06
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-02-12 11:06

Uchwała nr 0025.14.16.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 06 lutego 2019 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kolskiego uprawnień

 • autor informacji: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-02-06
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-02-12 11:00

uchwała nr 0025.14.15.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 06 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania upowszechniania kultury fizycznej, wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr Kultury i dziedzictwa narodowego

 • autor informacji: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-02-06
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-02-12 10:56

Uchwała nr 0025.12.14.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pod nazwą "Poza granicami - międzynarodowe staże zawodowe uczniów" w ramach programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej

 • autor informacji: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-01-23
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-02-12 11:18

Uchwała nr 0025.11.13.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 16.01.2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.m 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2019 stanowiących realizację zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego

 • autor informacji: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-01-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-17 13:45

Uchwała Nr 0025.10.12.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09.01.2019r. w sprawie wyznaczenia Członka Zarządu Powiatu Kolskiego do Komisji Honorowej w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego"

 • autor informacji: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-01-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-17 13:42

Uchwała Nr 0025.10.11.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09.01.2019r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2019r.

 • autor informacji: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-01-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-17 13:41

Uchwała Nr 0025.10.10.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09.01.2019r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu kolskiego

 • autor informacji: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-01-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-17 13:39

Uchwała Nr 0025.10.9.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09.01.2019r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2019r

 • autor informacji: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-01-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-17 13:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 83
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-02-12 11:19

Starostwo Powiatowe w Kole

ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

NIP: 666 205 96 62

REGON: 311 620 839

Dane kontaktowe

tel. 63 26 17 836

fax 63 27 25 825

e-mail: starostwo@starostwokolskie.pl

ePUAP: /starostwo_powiatowe/SkrytkaESP lub /starostwo_powiatowe/skrytka

W formie identyfikatora URL: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/starostwo_powiatowe

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 794366
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-02-18 14:01

Stopka strony