Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr 0025.27.33.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej

 • autor informacji: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-05-08
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-05-23 12:43

Uchwała nr 0025.27.32.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Kolskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych czyli eksploatację, konserwację oraz remonty w celu zachowania funkcji wód i urządzeń

 • autor informacji: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-05-08
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-05-23 12:41

Uchwała nr 0025.26.31.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia bilansu i sprawozdania finansowego Powiatu Kolskiego za 2018 rok

 • autor informacji: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-04-24
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-05-23 12:36

Uchwała nr 0025.24.30.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kole oraz wyznaczenia zespołu kontrolnego

 • autor informacji: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-04-10
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-04-23 13:46

Uchwała nr 0025.24.29.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019 - 2027

 • autor informacji: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-04-10
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-04-16 11:25

Uchwała nr 0025.24.28.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.

 • autor informacji: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-04-10
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-04-16 11:18

Uchwała nr 0025.23.27.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie poręczenia kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole

 • autor informacji: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-04-04
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-04-11 12:48

Uchwała nr 0025.23.26.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu "Rolnik Roku Powiatu Kolskiego" i ustalenia zasad uczestnictwa w konkursie

 • autor informacji: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-04-04
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-04-11 12:46

Uchwała nr 0025.22.25.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

 • autor informacji: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-03-28
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-03-29 13:51

Uchwała nr 0025.21.24.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panem Cezarym Chmieleckim - Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

 • autor informacji: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-03-26
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-03-29 13:48

Uchwała nr 0025.19.22.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie poręczenia kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole

 • autor informacji: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-03-13
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-03-22 13:54

Uchwała nr 0025.19.21.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2019 rok

 • autor informacji: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-03-13
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-03-22 13:52

Uchwała nr 0025.17.20.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania zespołu koordynującego opracowanie i realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019 - 2022

 • autor informacji: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-02-27
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-03-08 12:45

Uchwała nr 0025.16.19.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2019

 • autor informacji: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-02-20
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-02-21 11:58

Uchwała nr 0025.14.18.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 06 lutego 2019 r. w sprawie cofnięcia zgody na dodatkowe zatrudnienie przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

 • autor informacji: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego, Sylwester Chęciński - Wicestarosta
  data wytworzenia: 2019-02-06
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-02-12 10:39

Uchwała nr 0025.14.17.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 06 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019

 • autor informacji: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-02-06
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-02-12 11:06

Uchwała nr 0025.14.16.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 06 lutego 2019 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kolskiego uprawnień

 • autor informacji: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-02-06
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-02-12 11:00

uchwała nr 0025.14.15.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 06 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania upowszechniania kultury fizycznej, wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr Kultury i dziedzictwa narodowego

 • autor informacji: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-02-06
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-02-12 10:56

Uchwała nr 0025.12.14.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pod nazwą "Poza granicami - międzynarodowe staże zawodowe uczniów" w ramach programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej

 • autor informacji: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-01-23
 • opublikował: Anna Krupińska
  data publikacji: 2019-02-12 11:18

Uchwała nr 0025.11.13.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 16.01.2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.m 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2019 stanowiących realizację zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego

 • autor informacji: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-01-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-17 13:45

Uchwała Nr 0025.10.12.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09.01.2019r. w sprawie wyznaczenia Członka Zarządu Powiatu Kolskiego do Komisji Honorowej w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego"

 • autor informacji: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-01-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-17 13:42

Uchwała Nr 0025.10.11.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09.01.2019r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2019r.

 • autor informacji: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-01-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-17 13:41

Uchwała Nr 0025.10.10.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09.01.2019r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu kolskiego

 • autor informacji: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-01-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-17 13:39

Uchwała Nr 0025.10.9.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09.01.2019r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2019r

 • autor informacji: Robert Kropidłowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2019-01-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2019-01-17 13:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 395
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-05-23 12:43

Starostwo Powiatowe w Kole

ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

NIP: 666 205 96 62

REGON: 311 620 839

Dane kontaktowe

tel. 63 26 17 836

fax 63 27 25 825

e-mail: starostwo@starostwokolskie.pl

ePUAP: /starostwo_powiatowe/SkrytkaESP lub /starostwo_powiatowe/skrytka

W formie identyfikatora URL: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/starostwo_powiatowe

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 882608
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-24 13:07

Stopka strony