Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Kolskiego z dnia 15.04.2015 r.

Nr AB 6740.68.2015 Koło, dnia 15.04.2015 r.

OBWIESZCZENIE

Starosty Kolskiego

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. nr 199 z 2008r., poz. 1227/ i art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 1409), oraz art. 49 z dnia 14.06.1980 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2013 r. , poz. 267) zawiadamia się, że w dniu 15.04.2015 r. Starosta Kolski wydał decyzję Nr 171.2015 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla Pana Łukasza Zawadzkiego dla inwestycji obejmującej : - rozbudowę budynku gospodarczego i zmianę sposobu jego użytkowania na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji o ogólnej pow. zabudowy 585,96m2 , pow. użytkowej 594,44m2 , kubaturze 3417,50m2 , oraz separator, zbiornik bezodpływowy na ścieki przemysłowe o pow. 100m2 , zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe o poj. 15,00m3 , wagę samochodową , plac utwardzony i uszczelniony z miejscami postojowymi o pow. 1204,05m2 - na działce położonej w miejscowości Złota, gm. Olszówka - oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów : 171/1.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Starostwie Powiatowym, w Wydziale Architektury i Budownictwa ul. Sienkiewicza 21-23, III piętro, pokój 324 tel. 63 26-17-861 w godz. 7.30 - 15.30 w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszówka, sołectwa wsi Złota , oraz Starostwa Powiatowego w Kole i stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Kole.

Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

STAROSTA KOLSKI

WIEŃCZYSŁAW OBLIZAJEK

 

Sprawę prowadzi

insp. R. Pusty

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
    data wytworzenia: 2015-04-15
  • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
    data publikacji: 2015-04-17 13:23

Skan Obwieszczenia Starosty Kolskiego z dnia 15.04.2015 r.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 50446
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-16 12:24

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Kole

ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

NIP: 666 205 96 62

REGON: 311 620 839

Dane kontaktowe

tel. 63 26 17 836

fax 63 27 25 825

e-mail: starostwo@starostwokolskie.pl

ePUAP: /starostwo_powiatowe/SkrytkaESP lub /starostwo_powiatowe/skrytka

W formie identyfikatora URL: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/starostwo_powiatowe

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

 

 

 Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego

 czynny

w poniedziałki od godz. 7.30 - 17.00

wtorek-  piątek   od  godz. 7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1059454
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-18 14:58

Stopka strony