Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Nabór na stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Starostwo Powiatowe w Kole

ogłasza nabór

na stanowisko urzędnicze młodszego referenta

w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

 

Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Kole ul. Sienkiewicza 21/23,

62-600 Koło

Wymiar etatu: pełny

Rodzaj umowy: umowa o pracę ( zgodnie z art. 25 Kp.)

praca przy komputerze, kontakt z interesantem.

 1. Wymagania niezbędne:

 2. wykształcenie wyższe – o kierunku geodezja,

 3. znajomość przepisów obowiązujących pracownika samorządowego w tym ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, a także przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

a także rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

 1. bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz programów Word i Excel,

d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub

umyślne przestępstwo skarbowe,

e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw

publicznych,

f) nieposzlakowana opinia.

 1. Wymagania dodatkowe:

a) sumienność,

b) dokładność,

c) odporność na stres,

d) komunikatywność,

e) umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) obsługa interesantów w zakresie udostępniania i sprzedaży materiałów

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym przyjmowanie

zamówień z rejestracją,

b) przygotowywanie dokumentów, naliczanie należności za udostępnione

dokumenty.

4. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy,

b) curriculum vitae,

c) list motywacyjny,

d) dokument poświadczający posiadanie wymaganego wykształcenia,

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

f) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe, (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie

obowiązany w terminie 30 dni od daty zatrudnienia przedłożyć stosowne

zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu

z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

i) podpisana klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.

z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o

pracownikach samorządowych ( Dz.U.2014.1202 z zm.)”.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ulicy Sienkiewicza 21/23, pokój 205 sekretariat, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko młodszego referenta w wydziale Geodezji, Kartografii

i Katastru”

 • w terminie do dnia 17 kwietnia 2015 roku do godz. 12.00

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.starostwokolskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ulicy Sienkiewicza 21/23.

 

                                                            Starosta

                                                  Wieńczysław Oblizajek                                                                       

                                   

 

Koło, 01.04.2015r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2015-04-01
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-04-01 11:51
 • zmodyfikował: Władysław Zieleśkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-01 12:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 50307
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-14 09:02

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Kole

ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

NIP: 666 205 96 62

REGON: 311 620 839

Dane kontaktowe

tel. 63 26 17 836

fax 63 27 25 825

e-mail: starostwo@starostwokolskie.pl

ePUAP: /starostwo_powiatowe/SkrytkaESP lub /starostwo_powiatowe/skrytka

W formie identyfikatora URL: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/starostwo_powiatowe

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

 

 

 Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego

 czynny

w poniedziałki od godz. 7.30 - 17.00

wtorek-  piątek   od  godz. 7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1054641
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-14 09:02

Stopka strony