Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

W związku z trwającym stanem epidemii w obradach sesji uczestniczyć będą jedynie
osoby, których obecność jest wymagana wyłącznie w zakresie procedowania uchwał.
Zainteresowani mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji on-line dostępnej
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kole w zakładce "Rada
Powiatu Kolskiego" oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kole w zakładce
"Transmisje on-line". Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji, można przesłać na
adres e-mail: brz@starostwokolskie.pl.
Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego: 63/ 26 17 863.

OGŁOSZENIE

XLIV sesja Rady Powiatu Kolskiego odbędzie się  w  dniu 30 września 2021r.  
o godz. 9.00 w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
 2. Powitanie 
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
 7. Zapytania i interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Kolskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kolskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi go kategorii dróg powiatowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi powiatowej.
 16. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kolskiego na lata 2021-2027 oraz wykonaniu planu finansowego SP ZOZ w Kole za I półrocze 2021 roku.
 17. Informacja Dyrektora PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole na temat melioracji w powiecie kolskim.
 18. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole.
 19. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów na terenie powiatu kolskiego za 2020 rok.
 20. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 21. Wolne głosy i wnioski.
 22. Zamknięcie obrad.

                                                                                               Przewodniczący

                                                                                           Rady Powiatu Kolskiego

                                                                                               /-/Marek Świątek

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22611
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-27 11:01:38