Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr 0025.188.283.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z 10 października 2018r. w sprawie ustalenia instrukcji do sporządzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego , sporządzonego przez jednostki organizacyjne i admisnitrację zespoloną Powiatu Kolskiego

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-10-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-10-11 11:12

Uchwała Nr 0025.188.282.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z 10 października 2018r. w sprawie upoważnienia specjalisty ds. dróg i mostów Powiatowego Zarządu Dróg w Kole do załatwiania spraw w imieniu Zarządu

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-10-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-10-11 11:10
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-11 11:11

Uchwała Nr 0025.188.281.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z 10 października 2018r. w zmieniająca uchwałę Nr 0025.159.239.2018 ZPK z 28 lutego 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PUP w Kole

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-10-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-10-11 11:09

Uchwała Nr 0025.188.280.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z 10 października 2018r. w sprawie nieodpłatnego rozwiązania umowy użytkowania wieczystego

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-10-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-10-11 11:08

Uchwała nr 0025.187.279.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 03.10.2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora PCPR w Kole

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-10-03
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-10-11 11:07

Uchwała Nr 0025.186.278.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 26 wrzesnia 2018r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora PCPR w Kole

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-09-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-10-11 11:05
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-11 11:07

Uchwała Nr 0025.185.277.2018 Zarządu Powiatu Kolskeigo z dnia 19 września 2018r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2019 rok oraz wpf na lata 2019-2027

 • autor informacji: Wieńczysław Obliajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-09-19
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-10-11 11:05

Uchwała Nr 0025.184.276.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody Starosty Kolskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku 2018

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-09-12
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-09-24 14:50

Uchwała Nr 0025.182.275.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie przekazania środków trwałych dla ZST w Kole

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-08-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-09-24 14:49

Uchwała Nr 0025.182.274.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 29.08.2018r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie pozbawienia drogi kategorii powiatowej

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-08-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-09-07 15:11

Uchwała Nr 0025.179.273.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 29.08.2018r. w sprawie Ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej przy Zespole Opiekuńczo- Edukacyjno- Wychowawczym w Kole oraz o terminie i sposobie jej wnoszenia

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-08-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-09-07 15:10

Uchwała Nr 0025.179.272.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 29.08.2018r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-08-29
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-09-07 14:56

Uchwała Nr 0025.179.271.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 16.08.2018r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (V)” w ramach Działania 1.1 „Wsparcie młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskeigo Funduszu Społecznego.

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-08-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-09-07 14:55

Uchwała Nr 0025.179.270.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 16.08.2018r. w sprawie zbycia aktywów trwałych SP ZOZ w Kole

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-08-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-09-07 14:53

Uchwała Nr 0025.179.269.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 08.08.2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora PCPR w Kole

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-08-08
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-09-07 14:52

Uchwała Nr 0025.179.268.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 08.08.2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora PCPR w Kole

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-08-08
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-09-07 14:51

Uchwała nr 0025.177.267.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie powierzenia obowiązków na stanowiska Dyrektora PCPR w Kole

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-07-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-08-06 10:29

Uchwała nr 0025.176.266.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18 lipca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r.

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-07-18
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-08-06 10:28

Uchwała nr 0025.176.265.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18 lipca 2018r. wsprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-07-18
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-08-06 10:23

Uchwała nr 0025.176.264.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18.07.2018r. w sprawie przekazania środków trwałych dla ZST w Kole

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-07-18
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-08-06 10:21

Uchwała nr 0025.174.263.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27.06.2018r. powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postepownaia egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowanego

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-06-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-08-06 10:17
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-09 12:16

Uchwała nr 0025.174.262.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27.08.2018r. powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postepownaia egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowanego

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-06-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-08-06 10:15
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-09 12:18

Uchwała nr 0025.174.261.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie opinii o pozbawieniu drogi kategorii gminnej

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-06-27
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-07-05 12:55

Uchwała nr 0025.173.260.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-06-20
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-07-05 12:55

Uchwała nr 0025.173.259.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu „Rolnik Roku Powiatu Kolskiego” i ustalenia zasad uczestnictwa w konkursie

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-06-20
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-07-05 12:53

Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego nr 0025.172.258.2018r. z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie wydzierżawienia pomieszczeń w przyziemiu budynku sterylizatorni na świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości w SP ZOZ w Kole

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-06-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-06-15 14:50

Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego nr 0025.171.257.2018 z 07 czerwca 2018r. oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-06-07
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-06-15 14:49

Uchwała nr 0025.171.256.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 07 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły oraz powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-06-07
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-06-12 11:08

Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego nr 0025.171.255.2018 z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Kolskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych czyli eksploatację, konserwację oraz remonty w celu zachowania funkcji wód i urządzeń

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-06-07
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-06-12 09:29

Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego nr 0025.171.254.2018 z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania środków trwałych dla Zespołu Szkół Technicznych w Kole

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-06-07
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-06-12 09:26
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-12 09:26

Uchwała nr 0025.170.253.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 23 maja 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kole

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-05-23
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-05-29 09:32

Uchwała Nr 0025.169.251.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 17 maja 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-05-22
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-05-22 08:23
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-29 09:28

Uchwała Nr 0025.168.250.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (IV)” w ramach Działania 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-05-16 15:08

Uchwała Nr 0025.168.249.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (IV) w ramach Działania 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy- projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-05-16 15:06

Uchwała Nr 0025.168.248.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09 maja 2018r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-05-16 15:05

Uchwała Nr 0025.168.247.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09 maja 2018r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-05-16 15:04

Uchwała nr 0025.167.246.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 25.04.2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole.

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-04-25
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-04-25 13:42

Uchwała Nr 0025.166.245.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2017 rok.

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2018-04-18
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-04-20 09:50

Uchwała Nr 0025.165.244.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania środków trwałych.

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-04-12
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-04-20 09:48

Uchwała Nr 0025.164.243.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 04 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowgo w Kole

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-04-04
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-04-05 09:50

Uchwała Nr 0025.161.241.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-03-15
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2018-03-19 14:40

Uchwała Nr 0025.160.240.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 07 marca 2018r. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2018.

 • autor informacji: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-03-07
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-03-13 08:54

Uchwała Nr 0025.159.239.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kole.

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-02-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-03-05 12:24

Uchwała Nr 0025.159.238.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr Kultury i dziedzictwa narodowego.

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-02-28
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-03-05 12:22

Uchwała Nr 0025.158.237.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Kolskiego.

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-02-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-03-05 12:16

Uchwała Nr 0025.158.236.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 lutego 2018r w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakładu kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2018.

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-02-14
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-02-19 10:54

Uchwała Nr 0025.157.235.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 08 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego do celów magazynowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-02-08
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-02-15 14:38

Uchwała Nr 0025.156.234.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-01-31
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-02-15 14:35

Uchwała Nr 0025.155.233.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. uchylająca uchwałę Zarządu Powiatu Kolskiego nr 0025.152.225.2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem sześciu gabinetów lekarskich w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-01-24
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-02-15 14:32

Uchwała Nr 0025.154.232.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 17 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2018 stanowiących realizacją zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego.

 • autor informacji: Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-01-17
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-02-15 14:27

Uchwała nr 0025.153.231.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kole.

 • autor informacji: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-01-11
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2018-01-15 15:31

Uchwała nr 0025.153.230.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kole.

 • autor informacji: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-01-11
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2018-01-15 15:28

Uchwała nr 0025.153.229.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2018 rok.

 • autor informacji: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-01-11
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2018-01-15 15:23
 • zmodyfikował: Władysław Zieleśkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-15 15:33

Uchwała nr 0025.153.228.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu kolskiego.

 • autor informacji: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-01-11
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2018-01-15 15:15

Uchwała Nr 0025.153.227.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2018 rok.

 • autor informacji: Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
  data wytworzenia: 2018-01-11
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2018-01-16 14:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 373
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-10-11 11:12

Starostwo Powiatowe w Kole

ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

NIP: 666 205 96 62

REGON: 311 620 839

Dane kontaktowe

tel. 63 26 17 836

fax 63 27 25 825

e-mail: starostwo@starostwokolskie.pl

ePUAP: /starostwo_powiatowe/SkrytkaESP lub /starostwo_powiatowe/skrytka

W formie identyfikatora URL: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/starostwo_powiatowe

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 679129
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-10-11 11:12

Stopka strony