Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Wydawanie wypisów z operatu ewidencyjnego, zaświadczeń, zgłaszanie zmian

 Osoby do kontaktu:

Małgorzata Kloza

tel. (063) 26-17-848

Pokój nr 15

Anna Rutkowska

Anna Król- Polewska

 

 

 Zakres obsługi:

 • Wydawanie wypisów z operatu ewidencyjnego (do złożenia wniosku upoważnieni są właściciele oraz osoby i jednostki organizacyjne władające gruntami). Wypisy są wydawane po dokonaniu opłaty w kasie Starostwa (pokój nr 115)

 • Zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego.

 • Ujawnianie w ewidencji gruntów i budynków umów dzierżawy zgłaszanych w związku z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 • Zgłaszanie zmian danych w bazie EGiB.

Termin załatwiania spraw:

Po złożeniu wniosku dokumenty są sporządzane niezwłocznie (najczęściej na poczekaniu), natomiast wydanie ich następuje po uiszczeniu opłaty w kasie Starostwa. W wypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego termin załatwiania sprawy wynosi jeden miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych dwa miesiące (Art. 35 Ustawa KPA Dz. U. Z 2016 poz. 23 t. j.). Rejestracja umów dzierżawy również odbywa się niezwłocznie (najczęściej na poczekaniu).

 Podstawy prawne:

Ustawa dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. z 2019, poz. 725

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków Dz.U.2016.1034.t.j.

 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty Dz.U.2014.917

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sałwomir Piątkowski - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
  data wytworzenia: 2023-01-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-03-07 12:48
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-12 13:47

Wniosek o udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Konrad Wiśniewski - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
  data wytworzenia: 2018-01-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-01-26 11:56

Wniosek o zgłoszenie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Konrad Wiśniewski - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
  data wytworzenia: 2017-03-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-03-07 13:13

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Konrad Wiśniewski - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
  data wytworzenia: 2018-01-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-01-26 12:08
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-10 14:52

Zgłoszenie umowy dzierżawy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Konrad Wiśniewski - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
  data wytworzenia: 2018-09-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-09-10 08:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12599
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-12 13:56:23