Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Wydawanie wypisów z operatu ewidencyjnego, zaświadczeń, zgłaszanie zmian

 Osoby do kontaktu:

Małgorzata Kloza

tel. (063) 26-17-848

Pokój nr 15

Anna Rutkowska

 

 

Aneta Król-Polewska

 Zakres obsługi:

 • Wydawanie wypisów z operatu ewidencyjnego (do złożenia wniosku upoważnieni są właściciele oraz osoby i jednostki organizacyjne władające gruntami). Wypisy są wydawane po dokonaniu opłaty w kasie Starostwa (pokój nr 115)

 • Zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego.

 • Ujawnianie w ewidencji gruntów i budynków umów dzierżawy zgłaszanych w związku z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 • Zgłaszanie zmian danych w bazie EGiB.

Termin załatwiania spraw:

Po złożeniu wniosku dokumenty są sporządzane niezwłocznie (najczęściej na poczekaniu), natomiast wydanie ich następuje po uiszczeniu opłaty w kasie Starostwa. W wypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego termin załatwiania sprawy wynosi jeden miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych dwa miesiące (Art. 35 Ustawa KPA Dz. U. Z 2016 poz. 23 t. j.). Rejestracja umów dzierżawy również odbywa się niezwłocznie (najczęściej na poczekaniu).

 Podstawy prawne:

Ustawa dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. z 2019, poz. 725

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków Dz.U.2016.1034.t.j.

 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty Dz.U.2014.917

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Konrad Wiśniewski - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
  data wytworzenia: 2017-03-07
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-03-07 12:48
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-03 20:08

Wniosek o udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Konrad Wiśniewski - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
  data wytworzenia: 2018-01-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-01-26 11:56

Wniosek o zgłoszenie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Konrad Wiśniewski - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
  data wytworzenia: 2017-03-07
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-03-07 13:13

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Konrad Wiśniewski - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
  data wytworzenia: 2018-01-26
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-01-26 12:08

Zgłoszenie umowy dzierżawy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Konrad Wiśniewski - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
  data wytworzenia: 2018-09-10
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2018-09-10 08:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4524
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-14 13:12

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Kole

ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

NIP: 666 205 96 62

REGON: 311 620 839

Dane kontaktowe

tel. 63 26 17 836

fax 63 27 25 825

e-mail: starostwo@starostwokolskie.pl

ePUAP: /starostwo_powiatowe/SkrytkaESP lub /starostwo_powiatowe/skrytka

W formie identyfikatora URL: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/starostwo_powiatowe

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

 

 

 Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego

 czynny

w poniedziałki od godz. 7.30 - 17.00

wtorek-  piątek   od  godz. 7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1470766
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-07 12:16

Stopka strony