Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uzyskanie zezwolenia na transport odpadów

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA TRANSPORT ODPADÓW


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek spełniający wymagania art. 28 ust. 4 ustawy o odpadach. Uwagi szczegółowe dotyczące zawartości wniosku przedstawiono w pliku o nazwie Informacje dodatkowe.

Załączniki:

 • dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
 • dokument potwierdzający, że Wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym - wypis z  KRS ze wskazaną osobą uprawnioną do reprezentowania podmiotu, albo kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAW
Starostwo Powiatowe w Kole ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Złożenie dokumentów: Biuro podawcze Starostwa, parter
Informacje merytoryczne udzielane są przez pracownika - I piętro, pok. 107
tel. 63 2617883
Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,
I piętro, pok. 107.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
jeden miesiąc,dwa miesiące w przypadkach skomplikowanych.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja administracyjna.


OPŁATY
Opłatę skarbową w wysokości 616,00 zł od każdego rodzaju działalności, a w pozostałych przypadkach 82,00 zł należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12, pokój nr 114

lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło

Bank Zachodni WBK o/Koło Nr 131090 1203 0000 0000 2000 5871


TRYB ODWOŁAWCZY
Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem  Starosty Kolskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. 


DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika - I piętro, pok. 107
tel. 63 2617883


PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 26, art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.  z 2001 r., Nr 112, poz. 1206).

 

 • autor informacji: Jacek Nowaczyk - Naczelnik Wydziału Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  data wytworzenia: 2015-01-12
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-01-12 14:59

Dodatkowe informacje

 • autor informacji: Jacek Nowaczyk - Naczelnik Wydziału Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  data wytworzenia: 2015-01-12
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-01-12 15:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 665
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-01-12 15:01

Starostwo Powiatowe w Kole

ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

NIP: 666 205 96 62

REGON: 311 620 839

Dane kontaktowe

tel. 63 26 17 836

fax 63 27 25 825

e-mail: starostwo@starostwokolskie.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 486692
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-17 12:29

Stopka strony