Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Ustanowienie / anulowanie zastawu rejestrowego

USTANOWIENIE / ANULOWANIE ZASTAWU REJESTROWEGO

 1. Aktualny lub pełen odpis z rejestru zastawów albo zaświadczenie wydane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazującą, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją  rejestru zastawów
 2. Odpis prawomocnego postanowienia sądu prowadzącego rejestr zastawów o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawców albo pisemna informacja               o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu
 1. Dowód rejestracyjny
 2. Karta pojazdu

Opłaty

Nie podlega opłacie

Sposób i termin załatwienia sprawy - w dniu zgłoszenia. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące.

Tryb odwoławczy - organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze   w Koninie. Termin wniesienia odwołania od decyzji 14 dni za pośrednictwem Starosty Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Trafna - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
  data wytworzenia: 2014-12-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-29 14:44

Wniosek o wpisanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Trafna - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
  data wytworzenia: 2014-12-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-29 14:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3898
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-02-07 08:28:48