Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Wyrejestrowanie pojazdu

WYREJESTROWANIE POJAZDU

Pojazd podlega wyrejestrowaniu w miejscu ostatniej rejestracji na wniosek właściciela w przypadku:

 1. Przekazania kompletnego lub niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu kompletnego pojazdu lub przyjęcia niekompletnego pojazdu
 2. Kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ
 3. Wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu za granicę oraz stosownego oświadczenia lub kopii dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą
 4. Zniszczenie/kasacja pojazdu za granicą po przedłożeniu dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu jeśli była wydana i tablic rejestracyjnych oraz dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty na rzecz gminy
 5. Udokumentowanej i trwałej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności po przedłożeniu zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu lub równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie, dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu jeżeli była wydana oraz tablic rejestracyjnych

Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji z wyjątkiem:

 1. Odzyskanego po kradzieży
 2. Zbytego za granicą i zakupionego ponownie
 3. Zabytkowego
 4. Mającego co najmniej 251at, uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy

lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji

5. Ciągnika i przyczepy rolniczej

Opłaty:

 

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu 10,00 zł

Sposób i termin załatwienia sprawy - decyzja. Wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące.

Tryb odwoławczy - organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie. Termin wniesienia odwołania od decyzji 14 dni za pośrednictwem Starosty Kolskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Trafna - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
  data wytworzenia: 2014-12-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-29 13:28

Wniosek o rejestracje pojazdu_ rejestracja czasowa pojazdu_ wyrejestrowanie pojazdu_ zawiadomienie o zbyciu_nabyciu pojazdu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Wojtysiak- Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego
  data wytworzenia: 2020-02-07
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-02-07 08:22

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU

 1. Dowód rejestracyjny
 2. Karta pojazdu, jeżeli była wydana
 3. Tablice rejestracyjne

Czasowemu wyrejestrowaniu na wniosek właściciela podlegają zarejestrowane:

 1. Samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t
 2. Ciągniki samochodowe
 3. Pojazdy specjalne
 4. Autobusy

Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 48 miesięcy.

Opłaty:

Decyzja o czasowym wyrejestrowaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy 80 zł

Za każdy kolejny miesiąc opłata ulega zwiększeniu:

Od   3 do 12 miesięcy - 10 miesięcy x 4,00 zł              40,00 zł

Od 13 do 24 miesięcy - 12 miesięcy x 2,00 zł              24,00 zł

Od 25 do 48 miesięcy - 24 miesiące x 0,25 zł                6,00 zł

Łączny koszt za cały okres wycofania                         150,00 zł

Sposób i termin załatwienia sprawy - decyzja. Wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące.

Tryb odwoławczy - organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie. Termin wniesienia odwołania od decyzji 14 dni za pośrednictwem Starosty Kolskiego.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Trafna - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
  data wytworzenia: 2014-12-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-29 13:35
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-12 08:17

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Trafna - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
  data wytworzenia: 2014-12-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-29 13:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-26 11:09

Wniosek o przedłużenie czasowego wycofania pojazdu z ruchu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Trafna - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
  data wytworzenia: 2016-02-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-26 11:18

Wniosek o przywrócenie do ruchu pojazdu czasowo wycofanego / skrócenie okresu czasowego wycofania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Trafna - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
  data wytworzenia: 2016-02-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-26 11:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 29177
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-02-07 08:24:52