Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Aktualne konto dotyczące opłat w Wydziale Komunikacji i Transportu

NUMER KONTA 
                      
              STAROSTWO POWIATOWE W KOLE 


             BZ WBK S.A. O/KOŁO NR: 45 1090 1203 0000 0001 1079 4288

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Trafna - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
  data wytworzenia: 2014-12-29
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2014-12-29 09:15

Uzyskanie dokumentu prawa jazdy. Podstawa prawna

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( Dz. U. poz. 627 z późn. zm. );
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z póżn. zm. );
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm. );
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. poz. 83 );
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U., poz. 231);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U., z 2016r. poz. 702);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach ( Dz. U., poz. 232 ze zm. );          
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami ( t. j. Dz. U.z 2014 r., poz. 949 ze zm. );
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych  osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,kierowców oraz osób  wykonujących pracę na stanowisku kierowcy ( Dz. U. z 2014 r. poz. 937 );
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu ( Dz. U. z 2013 r., poz. 9 );
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej ( Dz. U., poz. 447 ze zm. ).

 

    Dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem (prawo jazdy) wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się,

    a w uzasadnionych przypadkach - starosta właściwy ze względu na miejsce czasowego pobytu.


    1. Wydanie wtórnika

 

            a) Utrata dokumentu

                - wypełniany dział

                ( A; B; E; F; G )


            Do czytelnie wypełnionego wniosku (literami drukowanymi) należy dołączyć:

            - jedno aktualne kolorowe zdjęcie (3.5 x 4.5cm)wykonanie na jednolitym jasnym tle, przedstawiające osobę w pozycji frontalnej patrzącą na wprost, fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku

            - oświadczenie o fakcie utraty prawa jazdy

            - odcinek opłaty za wydanie prawa jazdy w kwocie - 100,50 zł

            - dowód osobisty do wglądu

 

           

         b) Zniszczenie dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność -

            wypełniamy dział            

             ( A; B; E; F; G )

            Do czytelnie wypełnionego wniosku (literami drukowanymi) należy dołączyć:

           - jedno aktualne kolorowe zdjęcie (3.5 x 4.5cm)

            - obustronne ksero prawa jazdy lub oświadczenie o fakcie zniszczenia dokumentu

            - odcinek opłaty za wydanie prawa jazdy w kwocie - 100,50 zł

            - dowód osobisty do wglądu

         

 

        c) Zmiana danych ( np. zmiana adresu, nazwiska, termin ważności)

           - wypełniamy dział

            ( A; B; E; F; G )

            Do czytelnie wypełnionego wniosku (literami drukowanymi) należy dołączyć:

            - jedno aktualne kolorowe zdjęcie (3.5 x 4.5cm)

            - obustronne ksero prawa jazdy

            - odcinek opłaty za wydanie prawa jazdy w kwocie - 100,50 zł

            - dowód osobisty do wglądu

           - orzeczenie lekarskie (A,B,C,F,G)- dotyczy przedłużenia terminu ważności prawa jazdy

    2. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

        - wypełniamy dział

         (A; B; C; F; G)


           Do czytelnie wypełnionego wniosku (literami drukowanymi) należy dołączyć:

            - jedno aktualne kolorowe zdjęcie (3.5 x 4.5)

            - obustronne ksero prawa jazdy

            - odcinek opłaty za wydanie prawa jazdy w kwocie 35,00 zł

            -dowód osobisty do wglądu

 

 

    3. Profil kandydata na kierowcę ( uzyskanie prawa jazdy po raz pierwszy)

      – wypełniany dział

         ( A; C; F; G )

        Do czytelnie wypełnionego wniosku literami drukowanymi należy dołączyć:

        - jedno aktualne kolorowe zdjęcie ( 3,5 x 4,5 cm )

        - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych

       -orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwskazań psychologicznych

       do kierowania pojazdem ( przy kat. C1, C, D1, D,C1+E, D1+E, D+E

        - zgoda rodziców ( jeśli jest wymagana )

        - dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i adres kandydata - do wglądu

    4. Wymiana dokumentu prawa jazdy w związku ze świadectwem kwalifikacji

       zawodowej     

     – wypełniany dział

     ( A; B; C; D; E; G )

         Do czytelnie wypełnionego wniosku literami drukowanymi należy dołączyć:

         - jedno aktualne kolorowe zdjęcie ( 3,5 x 4,5 cm )

        - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów

         wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców i badań z zakresu medycyny pracy

        - orzeczenie psychologiczne

         - świadectwo kwalifikacji zawodowej

         - obustronne ksero prawa jazdy

         - odcinek opłaty za wydanie prawa jazdy w kwocie 100,50 zł.

         - dowód osobisty  - do wglądu.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Trafna - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
  data wytworzenia: 2014-12-29
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2014-12-29 09:23
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-18 14:18

Wzór wniosku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Trafna - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
  data wytworzenia: 2014-12-29
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2014-12-29 09:27
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-18 14:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7867
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-18 14:20

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Kole

ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

NIP: 666 205 96 62

REGON: 311 620 839

Dane kontaktowe

tel. 63 26 17 836

fax 63 27 25 825

e-mail: starostwo@starostwokolskie.pl

ePUAP: /starostwo_powiatowe/SkrytkaESP lub /starostwo_powiatowe/skrytka

W formie identyfikatora URL: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/starostwo_powiatowe

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

 

 

 Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego

 czynny

w poniedziałki od godz. 7.30 - 17.00

wtorek-  piątek   od  godz. 7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1312980
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 20:12

Stopka strony