Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zadania Wydziału Komunikacji i Transportu

 

Zadania Wydziału Komunikacji i Transportu wynikające ze statutu organizacyjnego

Uchwała Nr XLVI/213/2009 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 listopada 2009 r.

 

 

Do podstawowych zadań wydziału należy:

Z zakresu ruchu drogowego:

1. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu i tablic rejestracyjnych,

2. Prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych,

3. Przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji,

4. Wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu,

5. Dokonywanie wpisów w dowodach rejestracyjnych oraz kartach pojazdu adnotacji urzędowych,

6. Wyrejestrowanie pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicą

7. Kierowanie pojazdów do dodatkowego badania technicznego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,

8. Przygotowanie decyzji o kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji do kierowania pojazdem,

9. Przygotowanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadku nasuwających się zastrzeżeń co do stanu zdrowia,

10. Przyjmowanie od Policji oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzenia badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),

11. Zwracanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie,

12. Przyjmowanie od Policji zatrzymanego prawa jazdy,

13. Przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez Prokuratora i Sąd,

14. Przygotowanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,

15. Przygotowanie decyzji o cofnięciu uprawnienia o kierowaniu pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie

16. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy,

17. Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,

18. Przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zgubieniu prawa jazdy i wydawanie wtórników prawa jazdy, przyjmowanie wtórników praw jazdy w przypadku odnalezienia oryginału,

19. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz wykonywanie w tym zakresie innych zadań powierzonych Staroście przepisami prawa,

20. Przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów,

21. Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,

22. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz wykonywanie w tym zakresie innych zadań powierzonych Staroście przepisami prawa,

23. Prowadzenie ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorom oraz wykonywanie w tym zakresie innych zadań powierzonych Staroście przepisami prawa,

24. Prowadzenie kontroli ośrodków szkolenia kierowców,

25. Wydawanie kart pojazdu,

26. Prowadzenie zakupu druków ścisłego zarachowania oraz innych druków związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami,

W zakresie dróg, kolei i prawa przewozowego:

1. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przepisów porządkowych w zakresie koordynacji rozkładów jazdy,

2. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu,

3. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy,

4. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy,

5. Powoływanie komisji egzaminacyjnej w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką,

6. Nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej,

7. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

 

  • autor informacji: Krystyna Trafna - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
    data wytworzenia: 2016-02-26
  • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
    data publikacji: 2016-02-26 10:10
  • zmodyfikował: Władysław Zieleśkiewicz
    ostatnia modyfikacja: 2016-02-26 10:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1850
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-02-26 10:10

Starostwo Powiatowe w Kole

ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

NIP: 666 205 96 62

REGON: 311 620 839

Dane kontaktowe

tel. 63 26 17 836

fax 63 27 25 825

e-mail: starostwo@starostwokolskie.pl

ePUAP: /starostwo_powiatowe/SkrytkaESP lub /starostwo_powiatowe/skrytka

W formie identyfikatora URL: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/starostwo_powiatowe

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 932805
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-07-17 11:04

Stopka strony