Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Opłata skarbowa za pozwolenia budowę

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2014-12-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-07 10:45
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-19 13:42

Informacja o wydanych pozwoleniach na budowę przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko “art. 72 ust. 6 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku I jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska (…)

2020 rok – informacja o wydanych pozwoleniach na budowę przedsięzwięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Lp. 

Znak sprawy

Dane inwestora

Rodzaj przedsięwzięcia, lokalizacja

Data decyzji 

1.

AB 6740.22.2020

Budowa budynku inwentarskiego- kacznika dla 11967 szt., tj 47,87 DJP otwartego zbiornika wodnego przeciwpożarowego, zbiornika na ścieki bytowe, zbiornika na gnojówkę w miejsc. Borysławice Zamkowe, gmina Grzegorzew, dz. nr 6

11.03.2020

2.

AB 6740.832.2019

Przedsiębiorstwo P.H.U. Domiplast

Zmiana sposobu użytkowania budynków gospodarczych na punkt zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszacą w miejsc. Koserz, gmina Chodów/działka nr 25/11

25.03.2020

3.

AB 6740.207.2020

Elektrownia PV 35 Sp. z o.o.

 

Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejsc. Drzewce, gm. Olszówka, dz. nr 102/1

15.06.2020

4.

 

AB 6740.239.2020

PCWO Energy Projekt Sp. z o.o.

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,0MW w miejsc. Stare Morzyce, gm. Babiak, dz. nr 92 i 95

18.06.2020

5.

AB 6740.341.2020

Powiat Kolski- Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka, w miejsc. Przedecz, gm. Przedecz, dz. nr 76, 32, 29, 33 i 46, w miejsc. Arkuszewo, gm. Przedecz dz. nr 491, 496, w miejsc. Dziwie, gm. Przedecz, dz. nr 603, 594, 75/3, 75/4, 75/1, 601/2, 602, 50/3, 114, 124 w miejsc.Nowa Wieś Wielka, gm. Przedecz, dz. nr 110/1, 110/4, 127, 128

04.08.2020

6.

AB 6740.365.2020

ENERGY Solar 36 Sp. z o.o.

Budowa dwóch farm fotowoltaicznych fotowoltaicznych Babiak VI, Babiak VII-ETAP I: FARMA BABIAK VII w miejsc. Polonisz, gm. Babiak, dz. nr 8/4

26.08.2020

7.

AB 6740.364.2020

ENERGY Solar 36 Sp. z o.o.

 

Budowa dwóch farm fotowoltaicznych Babiak VI, Babiak VII-ETAP II: FARMA BABIAK VII w miejsc. Polonisz, gm. Babiak, dz. nr 8/4

26.08.2020

8.

AB 6740.439.2020

Gmina Olszówka

Budowa drogi gminnej nr G 496027P w miejsc. Głębokie, gm. Olszówka, dz. nr 143/1, 139, 123, 82

28.09.2020

9.

AB 6740.449.2020

Elektrownia PV 38 Sp. z o.o.

Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejsc. Dębowiczki, gm. Olszówka, dz. nr 28/2, 30/2

29.09.2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2020-10-09
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2020-10-09 12:52
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-09 13:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7065
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-09 13:10:59