Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Wniosek o pozwolenie na budowę

Wniosek o udostępnienie archiwalnej dokumentacji sprawy

Podanie w sprawie uzupełnienia wniosku

Informacja uzupełniająca do wniosków

Wniosek zgłoszenia rozbiórki

Wniosek o zgłoszenie robót budowlanych

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a)

Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4)

Wniosek o przyjmowanie zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2b, 19a ustawy prawo budowlane.

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (B-3)

Wniosek o rejestrację dziennika budowy

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)

Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowaniu przepisów art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (PB-13)

Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na terenie sąsiedniej nieruchomości (PB-14)

Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (PB-11)

Uzupełnienie - wezwania postanowienia

Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7)

Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno -budowlanego (PB-6)

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (PB-8 )

Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Wycofanie wniosku

Uchylenie-wygaszenie decyzji - druk wniosku

Wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26744
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-14 08:40:41