Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Wniosek o pozwolenie na budowę

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-08-16
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-08-16 11:23

Wniosek o udostępnienie archiwalnej dokumentacji sprawy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2014-12-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-07 09:11

Podanie w sprawie uzupełnienia wniosku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2014-12-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-07 09:18

Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2014-12-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-07 09:24

Wniosek zgłoszenia rozbiórki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2014-12-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-07 09:58

Wniosek o zgłoszenie robót budowlanych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2014-12-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-07 10:01

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2015-08-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-08-21 09:57
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-08 10:57

Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2015-08-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-08-21 09:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-21 09:25

Wniosek o przyjmowanie zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2b, 19a ustawy prawo budowlane.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2015-06-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-06-30 08:55
 • zmodyfikował: Anna Krupińska
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-22 11:18

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2014-12-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-07 10:04

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (B-3)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-05-05
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-08-04 09:54

Wniosek o rejestrację dziennika budowy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2014-12-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-07 10:06
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-17 12:46

Wniosek o dodatek mieszkaniowy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2014-12-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-07 10:14
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-17 12:43

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)

Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowaniu przepisów art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (PB-13)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-03-08
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-03-08 11:08

Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na terenie sąsiedniej nieruchomości (PB-14)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-03-08
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-03-08 11:06

Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (PB-11)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-03-08
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-03-08 11:03

Uzupełnienie - wezwania postanowienia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-07-01
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-07-01 12:48

Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-07-01
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-07-01 12:49

Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno -budowlanego (PB-6)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-07-01
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-07-01 12:49

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (PB-8 )

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-07-01
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-07-01 12:50

Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-07-01
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-07-01 12:51

Wycofanie wniosku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-07-01
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-07-01 12:51

Uchylenie-wygaszenie decyzji - druk wniosku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2021-07-01
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2021-07-01 12:52

Zaświadczenie o powierzchni użytkowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2014-12-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-07 10:23
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-17 12:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21611
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-20 12:57:40