Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXV/239/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

 • autor informacji: Zdzisław Domański- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-07-12 11:41

Uchwała Nr XXXV/238/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: pokrycia wyniku finansowego netto przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

 • autor informacji: Zdzisław Domański- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-07-12 11:36

Uchwała Nr XXXV/237/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2016 rok.

 • autor informacji: Zdzisław Domański- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-07-12 11:34

Uchwała Nr XXXV/236/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 czerwca 2017r w sprawie: delegacji radnego Zdzisława Domańskiego do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 • autor informacji: Zdzisław Domański- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-07-12 11:31

Uchwała Nr XXXV/235/2017 Rady Powiatu Kolkiego z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: delegacji radnej Genowefy Szurgot do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 • autor informacji: Zdzisław Domański - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-07-12 11:26

Uchwała Nr XXXV/234/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości Powiatu Kolskiego.

 • autor informacji: Zdzisław Domański- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-07-12 11:15
 • zmodyfikował: Władysław Zieleśkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-12 11:14

Uchwała Nr XXXV/233/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/161/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie: Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski.

 • autor informacji: Zdzisław Domański- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-07-12 11:07

Uchwała Nr XXXV/232/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2017-2027.

 • autor informacji: Zdzisław Domański- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-07-12 11:04

Uchwała Nr XXXV/231/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017r.

 • autor informacji: Zdzisław Domański- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-07-12 11:02

Uchwała Nr XXXV/230/2017 rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za rok 2016.

 • autor informacji: Zdzisław Domański- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-07-12 10:59

Uchwała Nr XXXV/229/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za rok 2016.

 • autor informacji: Zdzisław Domański- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-07-12 10:57

Uchwała Nr XXXIV/228/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 maja 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2017-2027.

 • autor informacji: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-07-12 10:54
 • zmodyfikował: Władysław Zieleśkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-12 10:54

Uchwała Nr XXXIV/227/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 maja 2017r w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok.

 • autor informacji: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-07-12 10:51

Uchwała Nr XXXIV/226/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 maja w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego.

 • autor informacji: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-07-12 10:49

Uchwała Nr XXXIII/225/2017- w sprawie wyboru sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego.

 • autor informacji: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-05-15 10:08
 • zmodyfikował: Władysław Zieleśkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-15 10:10

Uchwała Nr XXXIII/224/2017- w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego.

 • autor informacji: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-05-15 10:07

Uchwała Nr XXXIII/223/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany w składach osobowych Komisji Rady Powiatu Kolskiego.

 • autor informacji: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-05-15 10:05

Uchwała Nr XXXIII/222/2017- w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/210/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmian do Statutu Powiatu Kolskiego.

 • autor informacji: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-05-15 10:03

Uchwała Nr XXXIII/221/2017 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/202/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Kolskiego.

 • autor informacji: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-05-15 10:01

Uchwała Nr XXXIII/220/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2017 - 2027.

 • autor informacji: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-05-15 09:57

Uchwała Nr XXXIII/219/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok.

 • autor informacji: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-05-15 09:54

Uchwała Nr XXXIII/218/2017- w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 Gminie Przedecz na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu.

 • autor informacji: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-05-15 09:50

Uchwała Nr XXXIII/217/2017 - w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 Gminie Miejskiej Koło na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

 • autor informacji: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-05-15 09:48

Uchwała Nr XXXIII/216/2017 - w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 Gminie Kłodawa na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie.

 • autor informacji: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-05-15 09:47

Uchwała Nr XXXIII/215/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole przy ul. Kolejowej 13, 62-600 Koło.

 • autor informacji: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-05-15 09:45

Uchwała Nr XXXIII/214/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. św. Mikołaja w Kole.

 • autor informacji: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-05-15 09:36

Uchwała Nr XXXIII/213/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń na cele handlowe w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

 • autor informacji: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-05-15 09:34

Uchwała Nr XXXII/212/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2017 – 2027.

 • autor informacji: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-04-12 10:12

Uchwała Nr XXXII/210/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kolskiego.

 • autor informacji: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-04-12 10:08

Uchwała Nr XXXII/209/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Rady Powiatu Kolskiego nr XXIX/190/2017 z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Kolskim a Miastem Konin oraz powiatem konińskim, tureckim i słupeckim dotyczącego przekazania Miastu Konin zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego

 • autor informacji: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-04-12 10:01

Uchwała Nr XXXII/208/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017 do dnia 30.06.2018 projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-04-12 09:55
 • autor informacji: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-04-12 10:01

Uchwała Nr XXXII/207/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017 do dnia 30.06.2018 projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 • autor informacji: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-04-12 10:01
 • zmodyfikował: Władysław Zieleśkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-12 09:52

Uchwała Nr XXXII/206/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości Powiatu Kolskiego.

 • autor informacji: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-04-12 10:01
 • zmodyfikował: Władysław Zieleśkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-12 09:48

Uchwała Nr XXXII/205/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie nieruchomości stanowiących aktywa trwałe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

 • autor informacji: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-04-12 10:01

Uchwała Nr XXXII/204/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3

 • autor informacji: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-04-12 10:01
 • zmodyfikował: Władysław Zieleśkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-12 09:42

Uchwała Nr XXXII/203/2017 Rady powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • autor informacji: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-04-12 10:01

Uchwała Nr XXXII/202/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe oraz ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Kolskiego

 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-04-12 09:35
 • autor informacji: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-04-12 10:01

Uchwała Nr XXXII/201/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych PFRON przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim.

 • autor informacji: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-04-12 10:01

Uchwała Nr XXXI/200/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Powiatu Kolskiego.

 • autor informacji: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-02-23
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-03-15 14:39

Uchwała Nr XXXI/199/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczego w Kole przy ul. Kolejowej 13, 62-600 Koło

 • autor informacji: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-02-23
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-03-15 14:39

Uchwała Nr XXXI/198/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego" oraz trybu i zasad jego nadawania.

 • autor informacji: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-02-23
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-03-15 14:27
 • zmodyfikował: Władysław Zieleśkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-24 09:45

Uchwała Nr XXX/197/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Kolskiego.

 • autor informacji: Zdzisław Domański - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-02-22 12:48

Uchwała Nr XXX/196/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok.

 • autor informacji: Zdzisław Domański - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-02-22 12:44

Uchwała Nr XXIX/195/2017 rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2017 - 2027.

 • autor informacji: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-01-26
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-02-08 11:04

Uchwała Nr XXIX/193/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej.

 • autor informacji: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-01-26
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-02-08 10:52

Uchwała Nr XXIX/192/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Koło prowadzenia zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości, porządku i zieleni na drogach i ulicach powiatowych na terenie miasta Koła w roku 2017r.

 • autor informacji: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-01-26
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-02-08 10:49

Uchwała Nr XXIX/191/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.

 • autor informacji: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-01-26
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-02-08 10:47

Uchwała Nr XXIX/190/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na porozumienie pomiędzy Powiatem Kolskim a Miastem Konin oraz powiatem konińskim, tureckim i słupeckim dotyczącego przekazania Miastu Konin zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

 • autor informacji: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-01-26
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-02-08 10:44

Uchwała Nr XXIX/189/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • autor informacji: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-01-26
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-02-08 10:40

Uchwała Nr XXIX/188/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie zamiaru zmiany siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. św. Mikołaja w Kole.

 • autor informacji: Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
  data wytworzenia: 2017-01-26
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2017-02-08 10:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 871
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-07-12 11:40

Starostwo Powiatowe w Kole

ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

NIP: 666 205 96 62

REGON: 311 620 839

Dane kontaktowe

tel. 63 26 17 836

fax 63 27 25 825

e-mail: starostwo@starostwokolskie.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 351741
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-08-21 09:13

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl